Wybór zawodu to dla młodego człowieka jedna z najważniejszych decyzji życiowych. Wśród wielu rzeczy, które trzeba uwzględnić, są nie tylko osobiste zainteresowania czy predyspozycje, ale też fakt, czy wybrany zawód umożliwi łatwe znalezienie pracy i czy pozostanie w kręgu zainteresowań pracodawców w ciągu najbliższych lat. Rynek pracy zmienia się dynamicznie wraz z niezwykle szybkim rozwojem nowych technologii.

Jakie umiejętności i kompetencje warto rozwijać, czego powinny uczyć się nasze dzieci, by z powodzeniem wkroczyć na rynek pracy, gdy dorosną, na które zawody warto zwrócić uwagę, a które wchodzą w fazę schyłkową i stopniowo będą znikać z rynku pracy  – o tym mówi raport Światowego Forum Ekonomicznego na temat zmian na rynku pracy w latach 2018-22.

Czy roboty będą zastępowały ludzi? To zależy od branży

Obecnie 71 procent zadań w zakładach pracy wykonują ludzie a 29 – maszyny oraz algorytmy. Do 2022 roku aż 42 procent zadań będzie wykonywanych przez roboty i algorytmy a zaledwie 58 – przez ludzi. Nawet w zadaniach typowo ludzkich, związanych z komunikacją i interakcją, koordynowaniem i zarządzaniem oraz doradztwem udział maszyn i algorytmów będzie wzrastać. 

Nowe technologie, którymi obecnie najbardziej interesują się firmy to: internet szerokopasmowy, sztuczna inteligencja, analiza big data, technologia chmury, „machine learning” (uczenie maszyn wykonywania zadań, do których nie zostały konkretnie zaprogramowane) i rzeczywistość wirtualna. Jednak wykorzystanie poszczególnych technologii mocno różni się w zależności od branży. Jedno jest pewne – wizje inteligentnych robotów zastępujących ludzi znane z filmów SF pozostaną niszą. Pracodawcy będą stawiać przede wszystkim na rozwój przemysłowych robotów stacjonarnych.

Nasze dzieci będą współpracować z robotami, programami komputerowymi i sztuczną inteligencją w znacznie większym stopniu, niż my.

Wiele zawodów zniknie, ale powstaną też nowe

Do 2022 roku znacznie wzrośnie znaczenie zawodów związanych z nowymi technologiami. Ich udział w rynku pracy zwiększy się z obecnych 16 do 27 procent. Spadnie natomiast znaczenie profesji związanych z technologiami, które się starzeją (tak, jak zestarzały się faksy czy telefony stacjonarne) – z obecnych 32 do 21 procent. Obrazując to cyframi: 57 milionów obecnych stanowisk pracy zmieni swój charakter w wyniku stosowania nowych technologii, ale jednocześnie powstaną 133 miliony nowych miejsc pracy.

Zawody związane z nowymi technologiami, które zyskają na popularności to informatycy – twórcy stron i aplikacji, analitycy Big Data, specjaliści od e-handlu oraz mediów społecznościowych.

Równolegle nastąpi wzrost zapotrzebowania na zawody związane z cechami typowo „ludzkimi”: pracowników centrów obsługi klienta, specjalistów od sprzedaży i marketingu, trenerów rozwoju osobistego, specjalistów ds. rozwoju organizacyjnego czy HR.

Czego powinny uczyć się nasze dzieci

Do 2022 roku umiejętności wymagane na rynku pracy zmienią się zasadniczo. Według specjalistów warto inwestować w rozwijanie takich kompetencji jak:

  • umiejętność myślenia analitycznego,
  • kreatywność,
  • umiejętności negocjacyjne,
  • przedsiębiorczość,
  • elastyczność,
  • umiejętność rozwiązywania złożonych problemów,
  • inteligencja emocjonalna,
  • zdolności przywódcze,
  • „active learning”, czyli umiejętność aktywnego przyswajania kompetencji,
  • kompetencje związane z projektowaniem i obsługą nowych technologii.

Elastyczność i nieustanna nauka

Rynek pracy będzie zmieniał się dynamicznie, dlatego istotną kompetencją będzie umiejętność oduczania się starych i uczenia nowych rzeczy. Czyli elastyczność i gotowość do zmiany zawodu oraz ciągłego rozwijania kompetencji. Praca na etacie będzie tylko jedną z form aktywności zawodowej, równie ważne i częste będą formy takie jak freelance, samozatrudnienie oraz grupy projektowe powstające na czas realizacji konkretnego wyzwania. Dlatego oprócz elastyczności warto stawiać na przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność i… umiejętność korzystania ze swobody, jaką taki rynek pracy daje. Nie mniej ważne będą: świadomość własnych zasobów i kompetencji oraz umiejętność zarządzania nimi i swoim czasem a także umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

 

źródło: Future of the Jobs Report, World Economic Forum

Foto: Pixabay