Liderki trzech zwykłych-niezwykłych szkół uznały, że nie chcą już wyróżniać się wśród polskich szkół. Chcą być zwykłe. Żeby było to możliwe, więcej szkół musi być niezwykłych tak jak Szkoła Podstawowa w Radowie Małym, Liceum nr 17 w Gdyni i Montessori Mountain School w Przyłękowie.

Szkoły te dołączyły do sieci Ashoki jako Szkoły z mocą zmieniania świata w 2016 roku, a teraz przejmują inicjatywę. Udowadniają, że edukacja może służyć dobru społecznemu, że można wykorzystywać nowe metody pracy, że edukacja formalna może odpowiadać na wyzwania przyszłości. Jedni nazywają to kompetencjami kluczowymi, inni przyszłości, Ashoka mówi o podmiotowości i sprawczości ukierunkowanej na dobro wspólne, a w Radowie-Małym, Przyłękowie i Gdyni jest to rzeczywiste doświadczenie edukacyjne dzieci i młodzieży.

Wiosna Edukacji działa w oparciu o współdziałanie w tworzeniu społeczeństwa uczącego się i inkubowaniu warsztatu pracy nauczyciela XXI wieku, a to wszystko w oparciu o zasoby lokalnego środowiska. – Nie chcemy by w Wielkopolsce powstała kolejna szkoła taka jak w Radowie, a na Mazowszu taka jak w Gdyni. Zależy nam, żeby korzystając z naszych doświadczeń, narzędzi i sprawdzonych praktyk, przy naszym wsparciu mentorskim, szkoły stworzyły własne programy – mówi Ewa Radanowicz, edukacyjny zmieniacz, która zmotywowała wszystkich do działania.

Wiosna Edukacji startuje z potrzeby dzielenia się i zmieniania nie tylko pojedynczych szkół, ale większego wpływu społecznego. Kiedy pojawiają się pierwsze przejawy wiosny wszyscy rozglądają się za kolejnymi.

W Wiośnie Edukacji, bardzo konkretnie, liderki edukacyjne wesprą zmianę w szkołach. Ewa Radanowicz, Oktawia Gorzeńska i Ewa Kaliszuk odwiedzą każdą ze szkół i wspólnie z zespołem szkoły ustalą priorytetowy obszar, w którym rozpocznie się wprowadzanie zmiany.

Następnie od listopada do marca uczestniczące w programie szkoły będą miały dostęp do inspiracji i doradztwa w postaci spotkań w szkołach, w przestrzeni wirtualnej, w formie staży, webinariów, obserwacji.

Cieszę się, że uczestniczki i uczestnicy Wiosny Edukacji będą mogli spotykać się na webinariach z innowatorami społecznymi rewolucjonizującymi edukację nie tylko w Europie, ale i na świecie. Gośćmi naszych webinariów będą takie osoby jak Ashoka Fellow Guy Etienne, finalista Global Teacher Prize, którego uczniowie tworzą innowacje technologiczne wdrażane przez władze Haiti, czy Ashoka Fellow Jill Vialet rewolucjonizująca zabawy na boiskach i korytarzach szkolnych w Stanach Zjednoczonych i nie tylko – wyjaśnia Martyna Rubinowka z Ashoki.

Spotykając się na ogólnopolskim spotkaniu Wiosny Edukacji w maju 2019 roku każda uczestnicząca szkoła będzie miała już doświadczenie wprowadzania zmiany i własną dobrą praktykę do dzielenia się z innymi. – Nie mam oczekiwań co do tego co to będzie, chcę, żeby to wynikało z potrzeb i zasobów każdej ze szkół. Jedni wprowadzą edukację outdoorową zainspirowanie działaniami Ewy, inni otworzą przestrzeń szkoły albo zaczną inaczej używać nowych technologii czerpiąc inspiracje od nas. Zobaczymy – tłumaczy Oktawia Gorzeńska, eduzmieniacz i dyrektorka Liceum nr 17 w Gdyni.

Żeby zgłosić szkołę do Wiosny Edukacji wystarczy do 15 lipca wysłać maila z nazwą szkoły, skanem uchwały rady pedagogicznej o przystąpieniu do projektu Wiosna Edukacji (lub listem intencyjnym w przypadku braku możliwości podjęcia uchwały lub braku zgody całej RP) oraz 10 „najważniejszych” dla Was zdjęć opowiadających, jaką tworzycie społeczność na adres projekt@wiosnaedukacji.pl. Koniecznie trzeba też wypełnić formularz: https://bit.ly/2y9dLH2. Tylko tyle, by wraz z liderkami edukacyjnymi zakochać się w zmianie.

autorka: Martyna Rubinowska, Fundacja Ashoka