Zapytałam ChatGPT, jakie są najważniejsze zadania rodziców w wychowaniu dzieci. Zadałam to pytanie z czystej (dziecięcej?) ciekawości i chęci eksperymentowania. Poza tym przekonałam się już kilka razy, że ChatGPT potrafi być zaskakująco inspirujący. Jak mu poszło tym razem?

Oto 20 zadań rodziców, które ChatGPT wymienił jako najważniejsze oraz krótkie sugestie, jak rodzice mogą je realizować. Kolejność nie jest hierarchiczna, ale o tym za chwilę:

 1. Nauka samodzielności – zachęcaj do podejmowania codziennych decyzji, pozwalając dziecku wybierać między różnymi opcjami.
 2. Budowanie samooceny – doceniaj osiągnięcia dziecka, skupiając się na jego mocnych stronach i sukcesach, wspierając w trudnych sytuacjach.
 3. Kształtowanie wartości moralnych – opowiadaj o własnych wartościach i etyce, rozmawiaj o moralnych dylematach, aby pomóc dziecku zrozumieć różnice między dobrem a złem.
 4. Rozwijanie empatii – uczestnicz w działaniach charytatywnych i rozmawiaj z dzieckiem o uczuciach innych ludzi, aby rozbudzić empatię.
 5. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – słuchaj uważnie dziecka, zadawaj pytania, angażuj się w rozmowy, ucząc skutecznej komunikacji.
 6. Kształtowanie odporności psychicznej – pomagaj dziecku zrozumieć, że porażki są częścią życia, a trudności mogą być okazją do nauki i rozwoju.
 7. Rozwijanie zainteresowań i pasji – eksploruj różne dziedziny zainteresowań, udostępniaj książki, filmy, i aktywnie uczestnicz w pasjach dziecka.
 8. Nauczanie samodyscypliny – wspieraj kształtowanie nawyków poprzez wyznaczanie celów i nagradzanie osiągnięć.
 9. Budowanie zdrowego stylu życia – wprowadzaj zdrowe nawyki żywieniowe i regularną aktywność fizyczną jako naturalną część codziennego życia.
 10. Rozwijanie umiejętności finansowych – włącz dziecko w zarządzanie kieszonkowym, uczyń zakupy edukacyjnym doświadczeniem.
 11. Nauka rozwiązywania konfliktów – pomagaj dziecku w identyfikowaniu uczuć, wyjaśnianiu problemów i poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań.
 12. Promowanie wartości edukacji – wspieraj w nauce, oferując pomoc w zadaniach domowych, organizując wizyty w bibliotekach, muzeach czy centrach naukowych.
 13. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej – zachęcaj do współpracy w rodzinie, organizuj gry zespołowe i aktywności wymagające współdziałania.
 14. Nauczanie zarządzania czasem – pomagaj dziecku w planowaniu obowiązków, nauki, rozrywki i odpoczynku, ucząc go wartości czasu.
 15. Rozwijanie kreatywności – dostarczaj różnorodne materiały i zachęcaj do eksperymentowania oraz twórczego myślenia.
 16. Nauka odpowiedzialności – przypisuj codzienne obowiązki domowe, ucząc dziecko odpowiedzialności za jego zadania.
 17. Nauczanie krytycznego myślenia – razem analizujcie informacje, rozmawiajcie o różnych perspektywach i kształtujcie zdolność do krytycznej oceny.
 18. Wspieranie ducha przedsiębiorczości – zachęcaj do tworzenia nowych pomysłów i podejmowania inicjatywy w rozwiązywaniu problemów.
 19. Nauka akceptacji różnorodności – promuj akceptację różnic kulturowych poprzez edukację i uczestnictwo w wydarzeniach związanych z różnymi kulturami.
 20. Przekazywanie wartości miłości i akceptacji – wprowadzaj uczucie bezwarunkowej miłości i akceptacji, wyrażaj pozytywne uczucia, budując zdrowe relacje.

„Czy kolejność, w jakiej ułożyłeś te zadania jest przypadkowa, czy są one wymienione od najważniejszego do najmniej ważnego?” – zapytałam.

ChatGPT odpisał: „Kolejność, w jakiej ułożyłem te zadania, nie jest przypadkowa ani wyznaczona hierarchią ważności. Każde z tych zadań ma swoją unikalną wagę i znaczenie w procesie wychowania dzieci, a ich priorytetowość może się różnić w zależności od indywidualnych wartości rodziny, potrzeb dziecka i kontekstu życiowego. Wartościowe jest podejście holistyczne, które uwzględnia różnorodne aspekty rozwoju dziecka, zarówno emocjonalne, jak i praktyczne”.

“Na jakiej podstawie stworzyłeś tę listę rodzicielskich zadań?” – drążyłam dalej. ChatGPT ma tę zaletę, że choćby zadać mu nie wiem ile pytań, nie traci cierpliwości. Chyba.

Tu się ChatGPT bardziej rozpisał:

“Stworzenie listy rodzicielskich zadań opiera się na szeroko akceptowanych zasadach dotyczących holistycznego rozwoju dziecka oraz na obserwacjach i zaleceniach ekspertów w dziedzinie psychologii, edukacji i rozwoju dziecięcego. Poniżej przedstawiam podstawy, na których opiera się ta lista:

 1. Badania Naukowe: Lista opiera się na wynikach badań naukowych z zakresu psychologii dziecięcej, pedagogiki, nauk społecznych i zdrowia psychicznego, które dostarczają wiedzy na temat skutecznych praktyk wychowawczych.
 2. Zasady Psychologii Rozwojowej: Wzięto pod uwagę zasady psychologii rozwojowej, które podkreślają różne etapy rozwoju dziecka oraz kluczowe umiejętności i potrzeby w poszczególnych fazach życia.
 3. Zalecenia Ekspertów: Wnioski zostały wyprowadzone z zaleceń ekspertów w dziedzinie wychowania dzieci, w tym pedagogów, psychologów, lekarzy pediatrów oraz specjalistów ds. rozwoju dziecięcego.
 4. Podstawowe Wartości i Kompetencje: Lista uwzględnia podstawowe wartości i umiejętności, które są kluczowe dla pełnego i satysfakcjonującego życia dorosłego.
 5. Holizm i Różnorodność:
  • Podkreślono holistyczne podejście, które obejmuje rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny, kognitywny i moralny dziecka.
  • Uwzględniono różnorodność dzieci i ich unikalne potrzeby oraz różnice kulturowe.
 6. Współczesne Wyzwania: Wzięto pod uwagę współczesne wyzwania, takie jak technologia, zmiany społeczne i ekologiczne, które wpływają na życie dzieci i wymagają odpowiednich umiejętności adaptacyjnych.
 7. Zasada Całościowego Przygotowania: Lista obejmuje nie tylko podstawowe umiejętności, ale także wartości, które pomagają dziecku stać się odpowiedzialnym, empatycznym i świadomym obywatelem.

Należy pamiętać, że ta lista nie jest kompletna ani dogmatyczna. Rola rodziców jest nieustannie rozwijająca się i dostosowująca się do zmieniających się warunków społecznych i kulturowych. Wartościowe są także indywidualne potrzeby i predyspozycje dzieci, co sprawia, że wychowanie jest procesem elastycznym i dostosowanym do konkretnego przypadku”.

Przez chwilę pomyślałam, że ciekawie byłoby pociągnąć dalej tę rozmowę, ale szybko uświadomiłam sobie, że kolejne pytania, jakie rodzą się w mojej głowie, zaczynają się głównie od “Dlaczego” oraz “A co jeśli…”. Dlaczego wymienia właśnie te zadania, a nie na przykład kształtowanie posłuszeństwa, obowiązkowości, pracowitości, czy szacunku wobec starszych? Dlaczego na liście jest nauka pracy zespołowej, a nie ma nauki pracy indywidualnej? A co jeśli za trzydzieści lat okaże się, że świat zmienił się w sposób, którego sobie nie wyobrażaliśmy? I tak dalej. A na takie tematy wolałabym jednak podyskutować z człowiekiem, z ludźmi. Na przykład z Tobą, Czytelniczko i z Tobą, Czytelniku.

Jeśli masz ochotę podzielić się ze mną myślami zainspirowanymi rodzicielskimi zadaniami, które wymienił ChatGPT – napisz mail na adres juniorowo@juniorowo.pl, w temacie wiadomości pisząc: Rodzicielskie zadania, lub wiadomość Messengerem przez fanpage Juniorowo na Facebooku.

Autorzy najciekawszych wypowiedzi otrzymają ode mnie książki – niespodzianki. Na wiadomości od Was czekam zawsze, natomiast książkami obdaruję tych, którzy przyślą je do 31 stycznia 2024.

Elżbieta Manthey – założycielka Juniorowa, blogerka, popularyzatorka wiedzy o edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży, prezeska Fundacji Rozwoju przez Całe Życie, ambasadorka Planu dla Edukacji, mama dwójki nastolatków. Propaguje wychowanie i edukację oparte na szacunku dla dzieci. Popularyzuje nowoczesne pomysły edukacyjne, angażuje się w działania na rzecz lepszej edukacji. Miłośniczka książek, również tych dla dzieci i młodzieży. Najlepiej odpoczywa odwiedzając ciekawe miejsca i doświadczając świata wspólnie z mężem i dziećmi.