Peter Tabichi, franciszkanin, jest nauczycielem przedmiotów ścisłych w szkole Keriko w wiosce Pwani położonej w jednym z najbardziej ubogich rejonów Kenii.

95 procent uczniów w szkole Keriko pochodzi z ubogich rodzin. Jedna trzecia z nich to sieroty, wielu cierpi na niedożywienie. Codziennością jest nadużywanie narkotyków, nastoletnie ciąże i małżeństwa, przedwczesne porzucanie szkoły oraz samobójstwa. Na jednego nauczyciela przypada blisko sześćdziesięcioro dzieci. W całej szkole jest tylko jeden komputer, a prędkość łącza internetowego pozostawia wiele do życzenia. Uczniowie codziennie maszerują wiele kilometrów do szkoły, a w czasie pory deszczowej drogi stają się niemal nieprzejezdne.

Peter Tabichi przeznacza na potrzeby ubogich aż osiemdziesiąt procent swego wynagrodzenia, ale to nie jedyna jego zasługa. Nauczyciel zainicjował funkcjonowanie klubów naukowych, w których uczniowie mogą rozwijać swoje talenty, i rozwinął je do takiego stopnia, że aż sześćdziesiąt procent projektów bierze udział w różnych krajowych konkursach. Np. w 2018 roku projekt urządzenia pozwalającego osobom głuchoniewidomym oceniać wielkości przedmiotów zwyciężył w kategorii szkół publicznych na Kenya Science and Engineering Fair. Jego grupa matematyczna zakwalifikowała się do tegorocznej edycji INTEL International Science and Engineering Fair. Jego uczniowie wygrali nagrodę Królewskiego Towarzystwa Chemicznego za projekt wykorzystania lokalnej roślinności do generowania elektryczności.

Peter Tabichi wraz z kilkoma innymi nauczycielami udziela bezpłatnych korepetycji uczniom mającym problemy w nauce, a w czasie weekendów odwiedza rodziny dzieci, aby dowiedzieć się jak najwięcej o trudnościach ich codziennej egzystencji. Poza tym, pomimo że szkołą wyposażona jest tylko w jeden komputer, Peter aż osiemdziesiąt procent swych lekcji poświęca na zagadnienia związane z teleinformatyką.

Dzięki tym działaniom wśród uczniów Petera nastąpił gwałtowny wzrost kompetencji oraz, co ważniejsze, wiary we własne możliwości. Liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole Keriko, podwoiła się w ciągu trzech lat. Liczba incydentów ze złamaniem dyscypliny zmniejszyła się z trzydziestu do trzech tygodniowo, stale wzrasta liczba uczniów, którzy decydują się na rozpoczęcie nauki w collegach, a dziewczynki zaczęły dorównywać chłopcom we wszystkich testach poziomu kompetencji.

Wysokość Global Teacher Prize wynosi milion dolarów. Tegoroczny zwycięzca został wyłoniony spośród DZIESIĘCIU FINALISTÓW pochodzących z różnych stron świata.

 

Źródło: Global Teacher Prize

Foto: The Varkey Foundation