Nietuzinkowe przedstawienia teatralne, złożone pojazdy wykonujące różne zadania, dzieła plastyczne z nietypowych materiałów i filigranowe konstrukcje zdolne utrzymać potężne obciążenia – to wszystko wymyślają i prezentują uczestnicy konkursu kreatywności Odyseja Umysłu. Właśnie ruszyła 27. polska edycja tego międzynarodowego programu edukacyjnego. Weźmie w niej udział kilka tysięcy uczniów z całego kraju.

Odyseja Umysłu to międzynarodowy program realizowany w formie konkursu kreatywnego rozwiązywania problemów. Jego celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczestnicy pracują w kilkuosobowych zespołach, przez kilka miesięcy rozwiązując wybrane przez siebie zadanie. Każda drużyna decyduje się na jeden z pięciu, co roku innych problemów o charakterze projektu. Każdy z nich nawiązuje do różnych talentów i zainteresowań, wymaga analizy sedna, generowania twórczych pomysłów, ich oceny i przekuwania na praktykę, pracy zespołowej, podziału zadań. Swoje rozwiązanie zespół przedstawia sędziom w formie kilkuminutowej prezentacji na konkursie. Odyseusze mierzą się również z tzw. Problemami Spontanicznymi. Są one tajne do ostatniej chwili, wymagają myślenia na zawołanie, improwizacji i działania w warunkach niedoboru czasu i zasobów.

Odyseja UmysłuOdyseja Umysłu – dlaczego warto?

Przygotowanie młodych ludzi do życia, pracy zawodowej i pełnienia różnych ról społecznych w świecie podlegającym zmianom to nie lada wyzwanie. Nie wystarczy już przekazywanie wiedzy, bo stale się ona rozbudowuje i aktualizuje. Odpowiedzią na potrzeby współczesności jest rozwój umiejętności uniwersalnych, które będą kapitałem na przyszłość. Podczas przygotowań i konkursów młodzi ludzie wspólnie rozwijają kompetencje kluczowe: umiejętności związane z pracą w zespole, praktycznym łączeniem wiedzy z różnych dziedzin i niestandardowym rozwiązywaniem problemów. Uczą się tolerancji dla odmiennych pomysłów, podejmują inicjatywę i ryzyko, eksperymentują, a do tego świetnie się bawią. Dlatego na medalach, które po występie otrzymują wszyscy uczestnicy widnieje hasło: „W Odysei Umysłu każdy jest zwycięzcą”.

Konkursy twórczego myślenia w praktyce

Program Odyseja Umysłu realizowany jest w formule konkursu kreatywnego rozwiązywania problemów. Z jednej strony wyznacza to uczestnikom określony cel zamknięty w ramach czasowych, z drugiej – poprzez przyjazne współzawodnictwo – pobudza ich do poszukiwań twórczych rozwiązań i motywuje. Drużyny Odysei Umysłu, reprezentujące szkoły i placówki edukacyjne z poszczególnych województw, efekty swojej kilkumiesięcznej pracy prezentują podczas Eliminacji Regionalnych. Lokalne konkursy odbywają się w lutym i marcu w sześciu miastach Polski (w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku). Wyłonione podczas Eliminacji Regionalnych drużyny, które osiągną najlepsze wyniki, awansują do Finału Ogólnopolskiego. Wydarzenie trwa dwa pełne dni i odbywa się na przełomie marca i kwietnia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz w hali Gdynia Arena.

Zespoły Mistrzów i Wicemistrzów Polski reprezentują później nasz kraj w konkursach międzynarodowych – na EuroFestiwalu Odysei Umysłu (co roku w innym państwie) oraz podczas Finałów Światowych Odysei Umysłu (w Stanach Zjednoczonych).

Odyseja Umysłu – historia i sukcesy uczestników

odyseja umysłuOdyseja Umysłu obecna jest w Polsce od ponad 25 lat. W roku szkolnym 2016-2017 w Odysei Umysłu wzięło udział 3270 młodych Polaków skupionych w 482 drużynach z 233 szkół i innych placówek oświatowych z całego kraju. Jest to jeden z największych programów edukacji pozaformalnej w Polsce i jedna z najlepiej rozwijających się odysejowych organizacji na świecie. Z biegiem lat Odyseusze znad Wisły weszli do ścisłej światowej czołówki.

Do tej pory na Finałach w USA drużyny z Polski 32-krotnie zdobyły Złoty Puchar i tytuł Mistrzów Świata, 24 razy sięgnęły po srebrne medale, 13 razy – po medale brązowe, 10 razy po Nagrodę Ranatra Fusca za Wybitną Kreatywność i 3 razy po Nagrodę Omera za Postawę Fair-Play. Więcej sukcesów odnoszą jedynie amerykańscy gospodarze oraz Chińczycy.

Jak ruszyć z programem?

W Odysei Umysłu mogą wziąć udział podopieczni placówki oświatowej lub wychowawczej, która zarejestrowała członkostwo w programie w danym roku szkolnym. Członkostwo może zarejestrować dowolna szkoła (publiczna bądź niepubliczna; każdego rodzaju, stopnia czy profilu), jak również inna placówka lub organizacja edukacyjna (np. ośrodek szkolno-wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, przedszkole, dom kultury, świetlica socjoterapeutyczna, szkoła językowa, stowarzyszenie, fundacja itp.).

odyseja umysłuW każdej zarejestrowanej placówce z dziećmi i młodzieżą pracuje odpowiednio przygotowany trener Odysei Umysłu. Jesienią każdego roku w różnych miastach polski organizowane są specjalne szkolenia poświęcone założeniom programu i metodologii pracy w jego ramach. Uczestnicy dowiadują się więcej nt. edukacyjnej filozofii Odysei, poznają techniki twórczego myślenia w praktyce, uczą się prowadzenia treningu twórczości i moderacji działania grupy. Szkolenie trwa 2,5 dnia (piątek-niedziela) i ma formułę interaktywnych warsztatów, opartych przede wszystkim na wyciąganiu wniosków z własnych doświadczeń. Z jednej strony jest ono źródłem inspiracji dla codziennej pracy nauczycieli i pedagogów, z drugiej zaś – daje osobom zainteresowanym prowadzeniem grupy w ramach Odysei Umysłu kompleksowe przygotowanie.

Więcej informacji na stronie: www.odyseja.org

materiały prasowe i zdjęcia organizatora