Matematyka – królowa nauk – nie jest niestety królową uwielbianą przez uczniów. Uważają ją za trudną i nudną. W „oswojeniu” matematyki mogą być pomocne nowe technologie. Dziś razem z moim synem, ósmoklasistą, testuję „PowtórkoMat”.

PowtórkoMat to platforma internetowa, ułatwiająca i uprzyjemniająca ćwiczenie umiejętności matematycznych. PowtórkoMat 8 wspiera kompletne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. W pierwszej części programu znajduje się ponad 200 ćwiczeń powtórzeniowych, które ułożone są według działów podstawy programowej. Druga część to 14 próbnych zestawów zadań przygotowanych na wzór egzaminu CKE. PowtórkoMat 6 przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 i składa się z ponad 90 ćwiczeń powtórzeniowych oraz 10 testów diagnozujących poziom wiedzy uczniów. 

Z programu można korzystać na różne sposoby – wybierajc interesujący dział, sprawdzając swoją wiedzę i umiejętności „na wyrywki”, albo robiąc zadania po kolei. Można używać go do indywidualnej pracy w domu, która będzie uzupełnieniem szkolnych lekcji, można z jego pomocą przygotowywać się do klasówek, a ósmoklasiści mogą z PowtórkoMatem zrobić sobie gruntowną matematyczną powtórkę przed egzaminem. Narzędzie jest elastyczne i sposób jego używania łatwo daje się dopasować do aktualnych potrzeb ucznia.

PowtórkoMat można też wdrożyć jako narzędzie dla całej klasy. Jako uzupełnienie i urozmaicenie zadań indywidualnych, albo do pracy podczas lekcji z całą klasą. Nauczyciel ma w Powtórkomacie możliwość obserwowania, jakie wyniki osiągają jego uczniowie indywidualnie oraz jako klasa.

Testujemy PowtórkoMat 8

Moje dzieci, kiedy uczyły się w młodszych klasach (III-V) bardzo lubiły Matlandię, która jest połączeniem rozwiązywania zadań matematycznych z grą komputerową. Bogata graficznie, zabawna, wesoła, kolorowa, uczy matematyki przez zabawę. PowtórkoMat to platforma tego samego wydawnictwa (Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe) przeznaczona dla starszych uczniów. Jest tu mniej grafiki i zabawy, bo nastolatki to już poważni odbiorcy, bardzo wyczuleni na „dziecinne” elementy. Twórcy PowtórkoMatu wzięli to pod uwagę i nadali programowi charakter odpowiadający młodym użytkownikom. Poza tym ideą PowtórkoMatu jest nie tylko ćwiczenie umiejętności matematycznych, ale też oswojenie uczniów z formułą testową, z jaką spotkają się na egzaminach. 

Z moim synem ósmoklasistą przetestowaliśmy PowtórkoMat 8. Obydwoje uznaliśmy, że to bardzo dobre narzędzie do powtórki przed egzaminem ósmoklasisty, który zbliża się wielkimi krokami. Tymon docenił przejrzystość programu i prostą intuicyjną obsługę, zwrócił też uwagę na to, że zadania odpowiadają zakresowi materiału, jakiego uczył się w szkole. Ja również zmierzyłam się z zadaniami z PowtórkoMatu. Lubię matematykę, więc było to dla mnie przyjemne i ciekawe odświeżenie wiedzy. Nie wszystkie zadania były dla mnie łatwe, ale wskazówki dołączone do nich pomogły mi przypomnieć sobie to co przez lata wywietrzało z głowy. I choć wyników mojego syna nie dogoniłam, to mogę powiedzieć, że poszło mi całkiem nieźle.

PowtórkoMat składa się z dwóch części: w pierwszej rozwiązujemy zadania powtórzeniowe, które uporządkowane są tu według działów matematyki i pogrupowane w 17 powtórek.  

Rozwiązując zadania można korzystać ze wskazówek, które przypominają potrzebne w danym zadaniu wiadomości, ale nie podają gotowych rozwiązań.  

Po rozwiązaniu zadania klikamy „sprawdź” i od razu mamy wynik – jeśli zadanie zostało zrobione prawidłowo, pojawia się okienko z entuzjastycznym komunikatem (np. „Wszystko zapięte na ostatni guzik!”, „To dla ciebie jasne!”), jeśli popełniliśmy błąd w zadaniu, w okienku pojawi się wiadomość, że trzeba jeszcze nad tym zadaniem popracować (np. „Głowa do góry, będzie lepiej”, „Słuchaj uważniej na lekcji”). Można od razu próbować zmierzyć się z zadaniem ponownie, albo wrócić do niego za jakiś czas.

W drugiej części PowtórkoMatu znajdują się testy wzorowane na państwowych egzaminach, sprawdzające wiedzę i umiejętności przekrojowo. Testów jest 14 w PowtórkoMacie 8, 10 w PowtórkoMacie 6.  

Tu informację zwrotną otrzymujemy na końcu, po rozwiązaniu wszystkich zadań, nie ma też podpowiedzi. Ale jest możliwość powrotu do każdego zestawu i poprawienia zadań wykonanych nieprawidłowo. Można też wygenerować sobie ten sam test, ale ze zmienionymi danymi w zadaniach. Zwracam na to uwagę, bo uczenie się na błędach uważam za ważny element. Jeśli jednak nauka na błędach ma być efektywna, nie może być obarczona lękiem przed oceną. I tu dochodzimy do bardzo istotnej zalety PowtórkoMatu. 

Rozwiązując zadania w PowtórkoMacie uczeń od razu dostaje informację, czy jego rozwiązanie jest prawidłowe, czy nie. Nie musi więc czekać na spotkanie z nauczycielem, może zweryfikować swój tok rozumowania na bieżąco. Ma też możliwość ponownego rozwiązania zadań tyle razy, ile tylko będzie chciał i potrzebował. To nie tylko pomoc w doskonaleniu matematycznych umiejętności. Ma to znaczenie znacznie szersze. Sam na sam z PowtórkoMatem uczeń nie musi obawiać się, że za złe rozwiązanie dostanie jedynkę, czy że kumple będą się śmiali. To program sprawdza zadanie i daje informację. I można próbować do skutku. Tu popełniane błędy nie są powodem do wstydu, czy lęku, lecz okazją do nauki. Można samodzielnie „rokminiać” nawet te zadania, które sprawiają trudność, dzięki podpowiedziom, jakie towarzyszą każdemu zadaniu.

Matematyka dla cyfrowych tubylców

Dzisiejsza młodzież to pokolenie cyfrowe, często uważające podręczniki za nudny przeżytek (w czym mają wiele racji). Interaktywne zadania w PowtórkoMacie są znacznie bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi, niż te same zadania wydrukowane w podręczniku. Możliwość zmierzenia się z matematyką za pomocą klikania daje plus dziesięć do fajności. Być może nie uzyskamy od razu eksplozji zachwytu matmą, ale jest szansa na mniej jęczenia. Z czasem być może ci, dla których matematyka zwykle była nudna, przekonają się, że „nie jest taka zła”.

Nauczyciele matematyki podkreślają, że ważnym elementem nauki tego przedmiotu jest ćwiczenie nabytych umiejętności. Kiedyś nazywało się to potocznie „liczeniem słupków”. Tak jak kierowca nabywa sprawności w prowadzeniu samochodu przez praktykę, tak uczniowie nabywają sprawności w rozwiązywaniu zadań matematycznych poprzez… rozwiązywanie zadań matematycznych. Z drugiej strony mamy uczniów, którzy jęcza, że „to jest nudne”, że „wciąż liczymy to samo”, że „przecież już to umiem”, albo przeciwnie: „nic z tego nie rozumiem”, „skąd mam wiedzieć, czy dobrze to robię”, „boję się, że robię źle i dostanę jedynkę”. I najchętniej nie tykaliby zadań z matematyki.

Można zbliżyć nieco te dwa stanowiska, wykorzystując nowoczesne technologie. Zamienić „liczenie słupków”, zapełnianie kolejnych stron zeszytu żmudnymi obliczeniami na coś, co dla uczniów będzie bardziej atrakcyjne w formie i jednocześnie spełni swoją rolę ćwiczeniową. Można przecież uczyć na wiele różnych sposobów.

Jak skorzystać z PowtórkoMatu

PowtórkoMat dostępny jest w różnych opcjach abonamentowych: można zamówić dostęp uczniowski, pakiet nauczycielski lub szkolny. Dostęp uczniowski mamy w opcji rocznej, półrocznej, miesięcznej i tygodniowej, a ceny mieszczą się między 10 a 30 zł. Pakiet nauczycielski także występuje w różnych opcjach czasowych. Przed zakupem można bezpłatnie przetestować program – wersja demo zawiera 10 lub 20 ćwiczeń powtórzeniowych i jeden test sprawdzający (zobacz). 

PowtórkoMat można zamówić tu: https://ksiegarnia.gwo.pl

foto: School photo created by freepik – www.freepik.com