Nauka języka obcego to wyzwanie nie tylko dla dziecka, ale i dla rodzica, który w pewnym momencie coraz intensywniej szuka odpowiedzi na pytania: Kiedy rozpocząć naukę? Czy zdecydować się na korepetycje, czy związać ze szkołą językową? Jeżeli ze szkołą, to jaką? Skąd czerpać pewność, że wybrana przez nas placówka spełni nasze oczekiwania, a nasze dziecko będzie tam chodzić z przyjemnością? Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE, którego misją jest propagowanie znajomości języków obcych oraz jakości w edukacji językowej, przygotowało praktyczny poradnik, który zawiera szereg wskazówek dla rodziców. Oto jego fragment dotyczący wyboru szkoły językowej:

Prawdziwą umiejętnością jest wybór nie najdroższej czy najbardziej reklamowanej szkoły, ale takiej, która spełnia twarde kryteria organizacji nauczania i najlepiej trafia w potrzeby uczniów. Dokonując wyboru szkoły językowej dla dziecka warto zwrócić uwagę na kilka czynników:

Referencje szkoły oraz jej doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zorientuj się, od jak dawna szkoła istnieje na rynku, od kiedy prowadzi kursy dla dzieci i jak wygląda jej oferta skierowana do młodych słuchaczy. Dobra szkoła przez lata buduje swój know-how na własnych doświadczeniach i na pewno warto korzystać z usług sprawdzonych placówek.

road-sign-799141_640Nauczyciele.

O sukcesie przedsięwzięcia stanowi w dużej mierze osobowość lektora oraz połączenie wiedzy językowej z gruntownym przygotowaniem metodycznym i pedagogicznym. Szkoła powinna więc starannie dobierać kadrę i zatrudniać nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz pasję do pracy z dziećmi. Powinna także dawać klientom możliwość wzięcia udziału w lekcji próbnej, w czasie której dziecko może poznać lektora, a rodzice mogą przekonać się, czy ich pociecha będzie chętnie uczestniczyć w zajęciach.

Pomysł na zainteresowanie dziecka nauką.

Dobra szkoła językowa potrafi wpływać na motywację dziecka. Powinna być miejscem, które da się lubić – nie tylko ze względu na naukę języka, ale także przyjazną atmosferę, ofertę dodatkowych atrakcji. Bardzo dobre efekty dają wszelkie dodatkowe formy kontaktu z językiem.

Badania pokazują, że mechanicznie wykonywana lub zbyt obciążająca praca domowa w bardzo niewielkim stopniu przekłada się na przyrost umiejętności. Może natomiast prowadzić u dzieci do zniechęcenia. Dziecko powinno nabywać nowe umiejętności przede wszystkim w klasie i odpowiedzialność za efekty nauki nie powinna spoczywać na rodzicach i pracy domowej.

education-548105_640Metody pracy z dziećmi.

Najnowsze odkrycia w dziedzinie neurodydaktyki potwierdzają, że mózg nie uczy się w stresie, a najtrwalsze efekty uzyskiwane są wówczas, gdy uczniowie są zmotywowani i otwarci na zdobywanie nowych umiejętności. Ważne jest więc, aby szkoła tworzyła przyjazne dzieciom środowisko, bogate w różnorodne bodźce, i stosowała takie metody pracy, które sprawią, że nauka języka obcego będzie dla nich ciekawym, pozytywnym i inspirującym doświadczeniem.

Ośmiolatek nie musi uczyć się długich list zupełnie nieprzystających do jego rzeczywistości słówek, ale powinien umieć przedstawić się, opowiedzieć o swojej rodzinie, kupić ulubione lody czy w razie potrzeby poprosić o pomoc.

Mamy prawo oczekiwać od szkoły pewnej dozy kreatywności, a lekcje języka obcego zdecydowanie nie powinny polegać na monotonnym wykonywaniu kolejnych zadań z książki i zeszytu ćwiczeń.

school-1063556_640Liczebność grup.

W małej grupie twoje dziecko ma szansę otrzymać od lektora tyle uwagi, ile potrzebuje i może aktywniej uczestniczyć w pracy na lekcji. Optymalna wielkość grupy to 6-8 osób, co zapewnia dobrą dynamikę zajęć i gwarantuje, że każde z dzieci będzie brać w nich czynny udział.

Dobór grup.

W procesie doboru dzieci do grup należy uwzględnić dwa aspekty: poziom zaawansowania i wiek. Poziom znajomości języka dzieci w tym samym wieku może się znacznie różnić, z kolei dzieci powinny uczyć się w grupach rówieśniczych, gdyż mają wtedy podobne zainteresowania i możliwości intelektualne.

Program nauczania.

Profesjonalne szkoły opracowują własne programy kursów, które zawierają nowatorskie rozwiązania metodyczne. Programy te powinny być dostępne do wglądu dla rodziców i warto się z nimi zapoznać.

school-649389_640Materiały dydaktyczne.

Dobra szkoła językowa nie ogranicza się do realizacji podręcznika kursowego. Oferuje dostęp do czasopism, ciekawych książek oraz materiałów multimedialnych, dzięki którym uczniowie mogą wzbogacać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania i uczyć się przez zabawę – co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci.

Współpraca szkoły z rodzicami.

Dobra szkoła nie boi się kontaktów z rodzicami swoich uczniów. Wręcz przeciwnie – zachęca ich do współpracy i monitorowania postępów dzieci, a także do współdziałania w momencie pojawienia się ewentualnych trudności.

Przewidywane efekty.

Dobra szkoła językowa posiada ustandaryzowany system poziomów i jasno definiuje umiejętności, które uczeń powinien opanować w trakcie kursu na danym poziomie. Powinna także posiadać narzędzia oceny postępów – na przykład w formie ustnego (w przypadku młodszych dzieci) lub pisemnego egzaminu końcowego. Uczniowie takiej szkoły czują progres i osiągają zamierzone cele.

Nadzór metodyczny nad kursem.

Czujne oko metodyka jest niezbędnym warunkiem zapewnienia wysokiej jakości w szkole językowej. Metodyk sprawuje nadzór nad pracą nauczycieli i powinien udzielić Ci informacji w zakresie każdej kwestii dotyczącej kursu, w którym uczestniczy Twoje dziecko.

logo pase (2015_08_05 12_48_34 UTC)bez łaRekomendacje i akredytacje. Dobra szkoła językowa może poradnikpochwalić się przynajmniej kilkuletnim doświadczeniem oraz akredytacją lub znakiem jakości PASE. Stowarzyszenie PASE jest jedyną na polskim rynku instytucją nadzorującą standardy jakości i przyznającą znak jakości szkołom językowym. Certyfikat PASE oznacza, że dana szkoła z pozytywnym wynikiem przeszła wnikliwą inspekcję obejmującą wszystkie aspekty jej funkcjonowania i spełnia wszystkie wymogi PASE. Akredytacja Kuratorium Oświaty przyznawana jest jedynie w zakresie kursów dla dorosłych.

Cały Poradnik Językowy dla Rodziców dostępny jest TUTAJ. Znajdziecie w nim więcej szczegółów na temat wyboru szkoły językowej, konkretne elementy, na które warto zwrócić uwagę a także wskazówki dla rodziców, jak wspierać dziecko w nauce języka wraz z linkami do polecanych i sprawdzonych stron internetowych z materiałami do zabawy i nauki.

Zdjęcia: pixabay