Co zrobić ze swoją przyszłością, gdy naszą pasją jest fizyka? Jaką ścieżkę edukacji i wyboru zawodu możemy podpowiedzieć takiemu młodemu człowiekowi, który zastanawia się nad swoją przyszłością? Wiele dróg stoi otworem, a jedną z nich jest wybór fizyki medycznej, czyli dziedziny łączącej fizykę, informatykę z  aspektami medycznymi.

Fizyk medyczny to fizyk czy medyk? 

Rozwój nauk związanych z medycyną nie zwalnia tempa. Sprzyja temu wiele czynników: stały rozwój technologii, coraz większa presja na doskonalsze metody leczenia, starzenie się społeczeństwa. Biorąc pod uwagę te czynniki, osoba wybierająca kierunek medyczny może być spokojna, że pracy dla niej nie zabraknie. Jednym ze sztandarowych przykładów prężnego rozwoju medycyny jest radiologia protonowa, czyli wykorzystanie wiązki protonów do leczenia chorób nowotworowych. Ta technologia to nadzieja i przyszłość walki z nowotworami. Nad jej doskonaleniem pracują zespoły z całego świata, a w ich składzie wybitni polscy naukowcy. W naukowym świecie szepcze się, że to pewniak do Nagrody Nobla. 

Fizycy medyczni to ludzie stojący na pierwszej linii frontu w walce z rakiem. Pracują w zespołach z lekarzami, ustalają zasady i przebieg terapii. Niektórzy z nich odpowiedzialni są za prawidłowe działanie urządzeń do obrazowania, tomografów, rezonansów. Inni tworzą programy komputerowe, które pomagają w analizie danych uzyskanych z badań i pomiarów podczas leczenia. 

Fizyka medyczna to dziedzina dla pracowitych i ambitnych. Czas trwania nauki zależy od ścieżki, którą wybierze nasze dziecko. Odebranie pełnej edukacji wraz ze specjalizacją trwa 9 lat, a droga prowadzi przez towarzystwa naukowe i publikacje w pismach. Można także wybrać krótszą drogę i po studiach podjąć pracę w branży IT, firmach serwisujących specjalistyczny sprzęt czy prywatnych jednostkach diagnostycznych. 

Dla kogo fizyka medyczna jest dobrym wyborem? 

Droga do zostania fizykiem medycznym prowadzi poprzez technikum lub liceum. 

Jakie zainteresowania mogą świadczyć o predyspozycjach do tego zawodu? Oczywiście kluczem do sukcesu jest dobra znajomość fizyki. Należy jednak pamiętać, że podstawą jest matematyka, która nawet jeżeli nie mamy solidnych podstaw fizycznych, pomoże nam fizykę zrozumieć. Dobrym połączeniem będzie także biologia, informatyka i zainteresowania biomedyczne, czyli sztuczna inteligencja, protezy, sztuczne narządy.

Studenci kładący największy nacisk na informatykę, odnajdą się w  programowaniu jako członkowie zespołu medycznego ustalającego terapię poprzez nakładanie oraz obróbkę obrazów z rezonansu, tomografów i wszelkich obrazowań. 

Osoby lubiące mechanikę i elektrotechnikę znajdą zastosowanie dla swoich zainteresowań przy serwisowaniu urządzeń w szpitalach i prywatnych instytucjach medycznych. 

Jak zostać fizykiem medycznym?

Studia

 • 3,5 roku studiów inżynierskich
 • 1,5 roku studiów magisterskich
 • Studia doktoranckie i dalej 

Specjalizacja

 • Wymagany tytuł magistra
 • Członkostwo w towarzystwie naukowym
 • Publikacje naukowe
 • Roczny staż w szpitalu
 • 3,5 roczna specjalizacja

Drogi rozwoju zawodowego

Czym dokładnie może się zajmować fizyk medyczny:

W szpitalu:

 • diagnostyka
 • planowanie leczenia
 • kalibracja sprzętu
 • kontrola sprzętu
 • dozymetria
 • radioterapia
 • medycyna nuklearna
 • IOR – inspektor ochrony radiologicznej

W jednostce naukowej:

 • badania naukowe
 • rozwój technologii
 • granty, projekty
 • konferencje
 • spotkania naukowe

W firmach komercyjnych:

 • serwis sprzętu
 • branża IT
 • montaż i budowa

Jak zaangażować się w projekty uczelniane jeszcze jako uczeń? 

Współpraca z kołem naukowym to możliwość wzniesienia swoich zainteresowań na poziom akademicki. Studenckie Koło Fizyków Medycznych Kerma z krakowskiej Akademii Górniczo Hutniczej oprócz działań naukowych podejmuje także liczne inicjatywy popularyzatorskie. 

Członków Koła można spotkać na licznych wydarzeniach takich jak cykl zajęć dla dzieci i młodzieży AGH junior, Festiwal Nauki, dzień liczby Pi na Wieczorze Nauk Ścisłych. 

Studenckie Koło Fizyków Medycznych Kerma czeka na zgłoszenia od uczniów i nauczycieli autorskiego projektu naukowego, które dzieci przeprowadzą ramię w ramię z naukowcami. Wystarczy skontaktować się z Kołem i przedstawić swoją propozycję link. Członkowie Koła wybiorą najciekawszą propozycję współpracy, więc warto uruchomić wyobraźnię. Naukowa przygoda czeka. 

Mirosław Wiącek, prezes Studenckiego Koła Fizyków Medycznych Kerma był gościem pierwszego z cyklu Spotkań z Zawodowcami. Spotkanie odbyło się 23. września w księgarni De Revolutionibus books&cafe przy Brackiej 14 w Krakowie. Rozmowa została zarejestrowana i jest dostępna na Facebooku: https://bit.ly/33ucmbJ.

Spotkania z Zawodowcami

Pomysł spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów dla dzieci i młodzieży powstał dzięki połączeniu pasji popularyzacji nauki oraz doradztwa zawodowego. Wybór profilu szkoły średniej, a także kierunku studiów to decyzja na długie lata. Dobrze by została podjęta w zgodzie z naszymi zainteresowaniami i predyspozycjami, a przede wszystkim rzetelną wiedzą na temat danej dziedziny nauki. O tym właśnie rozmawiam z moimi gośćmi, odkrywając warstwa po warstwie najgłębsze prawdy o kierunkach kształcenia i specjalizacjach. Spotkania skierowane są do dzieci i młodzieży u progu ważnych decyzji i pomogą młodym ludziom w wyborze właściwej drogi zawodowej. Na spotkania zapraszani są eksperci dziedzin przyrodniczych, humanistycznych, technicznych oraz artystycznych.

„Spotkania z zawodowcami” polecają „Kosmos dla dziewczynek” i Tomasz Rożek na „Nauka.To lubię”, a patronuje im magazyn „Perspektywy” oraz Rzecznicy Nauki, zdobywcy tytułu Popularyzator Nauki 2019. 

Autorka: Aldona Radomska – doradca zawodowy i popularyzatorka nauki, autorka historii dla dużych i małych, mama Henryka, Jana, Róży i Lilii. Prowadzi projekt Spotkania z zawodowcami, żywy przewodnik po świecie zawodów. Świętuje codzienność czytając, pisząc i ucząc się. 

Weryfikacja merytoryczna tekstu SKFM KERMA. 

foto: Technology photo created by wavebreakmedia_micro – www.freepik.com