Mój syn ma zespół Aspergera. To autyzm w łagodnej postaci. Na pierwszy rzut oka jest chłopcem, jak inni. Czasami jednak zachowuje się dziwnie, czym wzbudza konsternację wśród naszych znajomych, czy w szkole. Ci, którzy wiedzą o jego zaburzeniu, potrafią to zrozumieć i czują się w jego towarzystwie zupełnie swobodnie, a my możemy zaufać, że w sytuacji “dziwnej” nie ocenią go, zareagują życzliwie, jeśli trzeba – pomogą. Takich dzieci (i dorosłych) jest wiele. Dlatego to ważne, żeby każdy z nas miał podstawową wiedzę o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, opartą na faktach, a nie mitach. To bardzo ułatwia relacje z autystykami. Obu stronom.

Joanna, mama 10-latka z zespołem Aspergera.

 

Mit 1: Autyzm jest nowym zaburzeniem

Fakt: Autyzm został opisany po raz pierwszy przez Leo Kannera w 1943 roku. Jednak opisy dzieci z charakterystycznymi dla autyzmu objawami pojawiły się w literaturze już pod koniec XVIII wieku!

Mit 2: Autyzm dotyka tylko dzieci

Fakt: Aby zdiagnozować autyzm pierwsze objawy muszą się pojawić przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Z autyzmu się nie wyrasta! Dzieci z autyzmem stają się dorosłymi z autyzmem! Zdarza się jednak, że w wypadku bardzo subtelnych objawów autyzm diagnozowany jest dopiero u nastolatków, a nawet u osób dorosłych.

Mit 3: Osoby z autyzmem wyglądają inaczej

Fakt: Wygląd osób z autyzmem nie różni się od wyglądu innych osób. Autyzm jest „ukrytą” niepełnosprawnością. Nie zawsze jesteśmy w stanie od razu powiedzieć, że ktoś na nią cierpi.

Mit 4: Pierwsze niepokojące objawy pojawiają się u dzieci pomiędzy 2 a 3 rokiem życia

Fakt: Badania wskazują, że rodzice dzieci z autyzmem dostrzegali pierwsze niepokojące objawy jeszcze przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia, a czasem nawet w wieku 6 miesięcy!

Mit 5: To jest ADHD, a nie autyzm

Fakt: U 35%-50% dzieci z ADHD występują również zaburzenia spektrum autyzmu. A aż 60%-80% dzieci z Zespołem Aspergera ma również ADHD.

Mit 6: Nauczyciele w szkole są dobrze przygotowani do pracy z dziećmi z autyzmem

Fakt: Aż 71% nauczycieli przyznaje, że w szkołach brakuje wiedzy i umiejętności na temat metod pracy z uczniami ze spektrum autyzmu (Fundacja SYNAPSIS, 2012).

Mit 7: Wszyscy ludzie cierpiący na autyzm wymagają stałej opieki

Fakt: Część osób z autyzmem dobrze radzi sobie w życiu, ma pracę zakłada rodziny. Ale są też takie, które będą wymagały ciągłej opieki do końca życia.

Mit 8: Dzieci z autyzmem powinny się uczyć w szkołach specjalnych

Fakt: Każde dziecko z autyzmem jest inne i wymaga innej edukacji. Część dzieci chodzi do szkół masowych, część do integracyjnych, a część do specjalnych. Są także dzieci, które uczą się w klasach dla dzieci z autyzmem.

Mit 9: To co jest skuteczne u jednej osoby z autyzmem, jest skuteczne u innych

Fakt: Mimo, że wiele osób z autyzmem zmaga się z podobnymi problemami, to każda z nich odczuwa je w inny sposób i może wymagać innego wsparcia i odmiennie prowadzonej terapii.

Mit 10: Niemówiące osoby z autyzmem nie mogą się porozumiewać

Fakt: Niemówiące osoby z autyzmem mogą korzystać z alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się (AAC), takich jak np. piktogramy, PECS, Makaton.

Mit 11: Ponieważ na autyzm nie ma lekarstwa, to osobom z autyzmem właściwie nie można pomóc

Fakt: To prawda, że nie ma tabletki, która leczy autyzm. Ale tak, jak w przypadku osoby niewidomej pomocna może być biała laska, czy pies–przewodnik, tak w przypadku osoby z autyzmem najważniejszym „narzędziem terapeutycznym” jest drugi człowiek – jego życzliwość i zrozumienie.

Mit 12: Osoby z autyzmem celowo unikają kontaktu wzrokowego

Fakt: Dla niektórych osób z ASD kontakt wzrokowy jest bardzo trudny, a czasami fizycznie bolesny.

Mit 13: Nie ma potrzeby zajmowania się sprawami osób z autyzmem ponieważ ich sytuacja uległa zdecydowanej poprawie

Fakt: Osoby z autyzmem i ich rodziny wciąż doświadczają stygmatyzacji i mają trudności w dostępie do przysługujących im świadczeń. Ich prawa obywatelskie są wciąż nieprzestrzegane. Dlatego niezbędne jest rozpoczęcie systemowych zmian zmierzających do poprawy sytuacji tej grupy obywateli.

 

synapsisMisją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Celem Fundacji SYNAPSIS jest umacnianie, propagowanie i wspieranie:

rozwoju więzi rodzinnych i społecznych,

podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny,

wspólnotowości w rodzinie i społecznościach,

własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności,

ekologicznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych,

podmiotowości jednostki w środowisku zawodowym, humanizacji pracy i własności,

potęgowania zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa i pomocy ludziom.

 

Źródło: Fundacja SYNAPSIS

Foto: hepingting