Program “Dobry Start” to jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, przyznawane z myślą o skompletowaniu wyprawki szkolnej. Wnioski można składać w urzędach lub drogą elektroniczną. Jak to zrobić?

„300+” to świadczenie przyznawane wszystkim polskim uczniom bez względu na dochód rodziny. Przyznawane jest raz w roku osobom do ukończenia 20 roku życia (w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia). Chodzi wyłącznie o uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich, świadczenie nie obejmuje dzieci przedszkolnych ani tych, które chodzą do zerówek (nawet organizowanych przez szkoły). Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów, uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni wniosek (do pobrania TUTAJ). Wniosek, podobnie jak przy świadczeniach „Rodzina 500+”, wypełnia jeden z rodziców lub opiekun prawny dziecka.

Wniosek składamy w odpowiednim dla miejsca zamieszkania urzędzie miasta lub gminy a także w ośrodkach pomocy społecznej.

Można również składać wnioski drogą elektroniczną: korzystając ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub z bankowości elektronicznej.

Wnioski można składać do 30 listopada, ale nie warto czekać na ostatnią chwilę. Jeżeli wniosek złożymy do końca sierpnia, pieniądze otrzymamy już we wrześniu. Później gminy będą miały dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku.

Świadczenie 300+ nie jest opodatkowane, nie wlicza się do dochodu w przypadku pobierania zasiłków i nie podlega egzekucji komorniczej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej