Zasady, zakazy i nakazy w wychowaniu

Arbitralnie wprowadzane zasady domowe czy szkolne wydają się konieczne, a przynajmniej wygodne, by uzyskać pożądane zachowanie dzieci. Jednak odwoływanie się do zasad obciążone jest też pewnym ryzykiem, o którym pisze Borys Bińkowski