Jak się zmieniłam pod wpływem uczniów

System powszechnego szkolnictwa ma więcej wad niż zalet, a nad jego uzdrowieniem głowią się najtęższe głowy od lat. Pernille Ripp, przeciętna nauczycielka z amerykańskiego Wisconsin zaproponowała rzecz tak genialnie prostą, że każdy z nas chciałby krzyknąć: dlaczego to ja na to nie wpadłem!?