Nowe technologie pomagają, czy szkodzą? – jak ustrzec się przed skutkami ubocznymi ich używania – Manfred Spitzer

Cyfrowe technologie dają ogromne możliwości. Jak wprowadzać w nie dzieci z korzyścią, a nie stratą dla ich naturalnego rozwoju?