Moje dziecko jest „trochę inne” – czy to Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera często rozpoznawany jest u dzieci dopiero w wieku przedszkolnym lub szkolnym. Wtedy bowiem “inność” dziecka do tej pory akceptowana i “oswojona”, zaczyna sprawiać problemy. Jakie są charakterystyczne objawy?