Bez zabawy nie ma nauki

Nieskrępowana zabawa to jedna z najbardziej niedocenianych w naszej kulturze czynności. Tymczasem w zabawie dzieci uczą się podejmować decyzje, kontrolować emocje i impulsy, patrzeć z różnych perspektyw, negocjować, nawiązywać przyjaźnie. W skrócie: uczą się przejmować kontrolę nad własnym życiem.