Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, miasto Gdynia oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają wszystkich nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. ZDROWA SZKOŁA. O POTRZEBACH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2023 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Ten ważny kongres traktuje o zapaści zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli, ale też wskazuje konkretne rekomendacje, które mogą być wdrożone w każdej szkole w Polsce. Organizatorzy wydarzenia wychodzą z założenia, że o dobre relacje w społeczności szkolnej możemy dbać niezależnie od tego, w jakim systemie (politycznym, gospodarczym, światopoglądowym, edukacyjnym) aktualnie się znajdujemy.

Podczas dwóch dni wykładów i warsztatów poruszone będą między innymi tematy:

  • Jak budować i wzmacniać więzi w społecznościach szkolnych?
  • Jakie są najważniejsze problemy uczniów i w jaki sposób na nie odpowiadać? 
  • Czym jest interwencja kryzysowa w szkole i kto powinien jej dokonywać?
  • Czy polska szkoła jest przestrzenią uznania czy przemocy i dyskryminacji?
  • W jaki sposób budować w szkole zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli?
  • W jaki sposób środowisko szkolne może odpowiadać na różnorodność społeczną, w tym międzykulturową?
  • W jaki sposób podejmować zagadnienia partycypacji uczniów i rodziców?
  • Co możemy zrobić, aby być w szkole dla siebie wsparciem?
  • Partycypacja uczniów i rodziców w kształtowaniu środowiska szkolnego – mity czy realne możliwości?

Podczas konferencji będzie możliwość wzięcia udziału nie tylko w sesji plenarnej (wykładowej), ale również w sesji warsztatowej (pierwszy dzień po południu) oraz w panelu dzielenia się dobrymi praktykami (sesja poranna przygotowywana drugiego dnia). Podczas całości wydarzenia uczestnicy będą mogli skorzystać z bogatej oferty przygotowanej przez partnerów konferencji (stoiska partnerskie).

W trakcie wydarzenia przedstawione zostaną wybrane wyniki ogólnopolskich badań realizowanych w roku 2022/2023 pt. MŁODE GŁOWY. OTWARCIE O ZDROWIU PSYCHICZNYM. 

Uczestnicy otrzymają publikacje naukowe, materiały edukacyjne, scenariusze zajęć (dla uczniów oraz nauczycieli) opracowane przez fundację Dbam o Mój Z@sięg oraz konferencyjnych partnerów.

Udział w konferencji jest odpłatny (650 zł (stacjonarnie) / 200 zł (online) a formalnego zgłoszenia na konferencję należy dokonać na stronie www.kongressoc.pl . Liczba miejsc stacjonarnych ograniczona do 300 osób. Zapisy na warsztaty ruszą z początkiem listopada 2023.

Gościem głównym kongresu będzie Marek Kamiński – zdobywca biegunów oraz założyciel Life Plan Academy i Kaminski Academy – organizacji wspomagających odporność psychiczną u dzieci i dorosłych. Mentor, przedsiębiorca i odkrywca ludzkiego potencjału. Odbył ponad 80 ekstremalnych wypraw. Jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku, bez pomocy z zewnątrz, za co został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Między innymi dotarł na Bieguny z niepełnosprawnym, wówczas 15 letnim Jaśkiem Melą udowadniając, że nie ma rzeczy niemożliwych. Inspiruje setki tysięcy ludzi w Polsce i na świecie poprzez książki, filmy, podcasty, webinary oraz programy trenerskie. Marek Kamiński wygłosi wykład pt. Bądź odporny psychicznie lub zgiń – od wypraw na krańce ziemi do globalnej odporności psychicznej.

Podczas konferencji swoje wystąpienia wygłoszą też między innymi prof. Iwona Chmura-Rutkowska, prof. Jacek Pyżalski, dr Wojciech Glac, dr Maciej Dębski, Halszka Witkowska, dr Joanna Foryś, Tomasz Bilicki.

II KONGRES SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO to również czas rozpoczęcia współpracy między fundacją Marka Kamińskiego a fundacją Dbam o Mój Zasięg. Obie organizacje w roku 2023/2024 prowadzić będą (we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego) badania poświęcone odporności psychicznej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w powiązaniu z korzystaniem problemowym z zasobów sieci.