Wychowanie komunikacyjne to konieczność

Rozwijająca się cywilizacja z jednej strony dąży do ułatwiania ludziom życia, jednocześnie stawia przed nimi wiele trudnych zadań do rozwiązania. Jednym z nich jest skuteczna edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na naszych drogach stale przybywa uczestników ruchu. Co roku w Polsce ma miejsce kilka tysięcy wypadków z udziałem dzieci w wieku do 14 lat, przy czym wiele przypadków kończy się śmiercią, bolesną dla najbliższych. Wyzwaniem dla nas wszystkich jest więc ograniczenie liczby wypadków. Jedną z odpowiedzi na ten problem jest prowadzone w szkołach wychowanie komunikacyjne.

Statystyki są przerażające

Z różnych badań wynika, że dzieci najczęściej ulegają wypadkom poruszając się pieszo, na drugim miejscu są dzieci podróżujące jako pasażerowie samochodów a na trzecim młodzi rowerzyści i motorowerzyści. Warto tu zauważyć, że w Polsce na tle innych krajów Europejskich zagrożenie zdrowia i życia pieszych oraz rowerzystów osiąga bardzo niepokojące rozmiary – co 24 minuty jedna osoba traci na naszych drogach zdrowie lub nawet życie. Kolizje z pieszymi stanowią w naszym kraju 40 % wszystkich wypadków drogowych, podczas gdy w całej Unii Europejskiej – zaledwie 8 – 9% ogółu wypadków. Do najbardziej narażonych na wypadki są dzieci w wieku od 6 do 9 lat  i osoby starsze – powyżej 75 roku życia, natomiast zagrożeniem dla pieszych są również młodzi rowerzyści, szczególnie ci w wieku 14-18 lat.

Wychowanie komunikacyjne w szkole

Jednym z zadań rodziców jest przygotowanie dziecka również do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Rodzicom pomaga w tym również szkoła poprzez realizację wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej.

traffic-lights-99907_1280Prowadzone w szkole wychowanie komunikacyjne dzieci jest działaniem profilaktycznym, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kształtowanie w uczniach właściwych postaw i potrzebnych w życiu codziennym umiejętności oraz uwrażliwienie na najcenniejsze wartości, jakimi są życie i zdrowie. Ogromne znaczenie ma tu wypracowanie u uczniów świadomego łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką, co pozwoli zmniejszyć zagrożenie w ruchu drogowym. Prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie powinno być długoterminowym ciągłym procesem, którego celami są:

  • przygotowanie uczniów do samodzielnego i bezpiecznego, a także kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym poprzez kształtowanie u nich właściwych postaw i nawyków dotyczących poruszania się pieszo oraz jako pasażer i rowerzysta,
  • ukazanie zagrożeń, jakie mogą mieć miejsce w różnych sytuacjach drogowych,
  • kształtowanie zachowań pomagających uniknąć wypadku,
  • kształtowanie prawidłowego zachowania w sytuacji gdy świadkiem uczeń jest wypadku,
  • nauka udzielania pierwszej pomocy,
  • uzyskanie przez ucznia karty rowerowej.

Widać poprawę

Choć motoryzacja szybko się rozwija, a uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza samochodowego i motocyklowego, stale przybywa, można zaobserwować, że liczbę wypadków na polskich drogach udało się zmniejszyć. A przyczyniły się do tego takie czynniki, jak:

  • systematyczne działania profilaktyczne prowadzone przez Policję i inne podmioty,
  • liczne kampanie społeczne na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • wzrost świadomości uczestników ruchu drogowego,
  • zajęcia z wychowania komunikacyjnego w szkołach.

Nie tylko jeden przedmiot

Warto zauważyć, że przygotowanie uczniów do bezpiecznego życia i dbałości o zdrowie i życie własne oraz innych, a także kształtowanie kultury bezpiecznych zachowań przebiega nie tylko w ramach jednego konkretnego przedmiotu w szkole, ale podczas całego procesu dydaktyczno – wychowawczego. Rozpoczyna się już na etapie wychowania przedszkolnego i jest kontynuowane w szkole podstawowej w klasach wczesnoszkolnych, czyli 1 – 3. W klasach 4 – 6 hasła i zagadnienia z dziedziny edukacji komunikacyjnej pojawiają się także w podstawach programowych innych przedmiotów, jak na przykład technika, edukacja prozdrowotna i ekologiczna. Za miarę skuteczności działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym można uznać sposób zachowania się dzieci i młodzieży na drogach, spadek liczby wypadków, a także liczbę uczniów, którzy uzyskali kartę rowerową.

Materiały edukacyjne, które ułatwią naukę można znaleźć na sklep.wsip.pl

c

tekst i foto: materiały informacyjne Wydawcy

Wychowanie komunikacyjne to konieczność
Możesz ocenić ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *