Sześciolatek do szkoły czy do przedszkola? – przewodnik po nowych przepisach

Najważniejsza zmiana w przepisach to zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Od września tego roku wiek, od którego dziecko będzie musiało rozpocząć naukę w szkole podstawowej, to siedem lat. Jednak rodzice sześciolatków mają prawo wyboru: jeśli chcą, mogą posłać swoje dziecko do szkoły w wieku lat sześciu, o ile chodziło do przedszkola co najmniej rok przed rozpoczęciem nauki w szkole. W takim przypadku zgłaszamy dziecko do szkoły rejonowej bez dodatkowych formalności czy zaświadczeń – tak, jak zgłasza się dzieci siedmioletnie. Jeśli dziecko nie chodziło do przedszkola, również może rozpocząć naukę w szkole w wieku lat sześciu, jednak wiążąca tu będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dzieci sześcioletnie, które nie pójdą do I klasy, będą realizowały program rocznego przygotowania przedszkolnego. Czy w przedszkolu, czy w szkolnej „zerówce” – to zależy od sposobu organizacji edukacji w danym mieście lub gminie.


Przeczytaj także: Czy dla sześciolatków są miejsca w przedszkolach?


Druga ważna zmiana to możliwość powtórzenia pierwszej lub drugiej klasy przez dzieci, które poszły do szkoły w wieku lat sześciu. Dotyczy to tych uczniów, którzy z różnych względów nie poradzili sobie w szkole – mieli trudności z przyswajaniem 4974514637_5262174002_zmateriału, nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami itp. Jest to przepis przejściowy, obejmujący dzieci z rocznika 2009, które w tej chwili uczą się w I klasie i które będą mogły powtórzyć pierwszą klasę w roku szkolnym 2016/2017 oraz oraz dzieci urodzone w I połowie roku 2008, które w tej chwili chodzą do klasy II i które mogą powtórzyć klasę II w tym samym roku szkolnym. Wniosek w tej sprawie rodzice dzieci powinni złożyć do dyrektora szkoły do 31 marca 2016. Dzieci, które będą powtarzały klasę, nie będą podlegały klasyfikacji rocznej, a dodatkowo pierwszoklasistów nie będzie obejmowało postępowanie rekrutacyjne, czyli będą mieli gwarantowane miejsce w nowej klasie. Ten przepis przestanie obowiązywać po roku szkolnym 2016/2017. To znaczy, że sześciolatki, które w tym roku rozpoczną naukę w szkole (o czym zadecydują rodzice), nie będą mogły potem powtarzać roku na powyższych zasadach. Gdyby jednak z jakiegoś powodu dziecko nie poradziło sobie w szkole, rodzice mogą wnioskować o niepromowanie do kolejnej klasy, wniosek taki składa się do dyrektora szkoły wraz z opinią wychowawcy dziecka, a decyzję w sprawie ewentualnego pozostawienia dziecka na kolejny rok w tej samej klasie podejmuje rada pedagogiczna.

Czy sześciolatki są gotowe do szkoły?

Dzieciom objętym kształceniem specjalnym będzie można odroczyć obowiązek szkolny do ukończenia 9 roku życia, a konkretnie nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Do tego czasu dziecko to będzie mogło chodzić do przedszkola.

4494558350_9da426a874_zZmieniły się również przepisy dotyczące obowiązku przedszkolnego. Od 1 września 2016r. objęte są nim dzieci sześcioletnie (chyba, że rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły, o czym wyżej). Samorządy będą miały obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolach również wszystkim cztero- i pięciolatkom. A od 1 września 2017r. do przedszkola pójdą również dzieci trzyletnie.

I jeszcze dwie zmiany, nieco mniej istotnie z punktu widzenia rodziców: dzięki nowym przepisom szkoły podstawowe zyskują dodatkowe trzy lata na obowiązkowe przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola – z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. W zamyśle ustawodawcy szkoły mają dodatkowy czas na gruntowną analizę swoich potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego.

Ostatnia zmiana dotyczy kuratorów (i wicekuratorów) oświaty, którzy będą powoływani przez ministra edukacji (poprzez konkursy ogłaszane przez wojewodów – przedstawicieli rządu w regionie). Kuratorzy zyskują prawo weta przy likwidacji placówek oświatowych prowadzonych przez samorządy. Ta sama zasada będzie dotyczyła wprowadzania zmian w sieciach przedszkoli i szkół oraz zakładania publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

2959094358_6c4baf6feb_zMinisterstwo Edukacji Narodowej uruchomiło INFOLINIĘ dla rodziców, którzy mogą zaczerpnąć szczegółowych informacji na temat przepisów dotyczących posyłania sześciolatków do szkoły. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku od 8:15 do 16:15 pod numerami telefonów:

22 34 74 595 (sześciolatek w szkole)

22 34 74 717 (sześciolatek w przedszkolu)

22 34 74 589 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)

22 34 74 467 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)

lub za pośrednictwem formularza.

.

Autor: Wojciech Musiał na podstawie materiałów MEN.

Zdjęcia: Pixabay, wecometolearn, Kit, Michael Kelley

Sześciolatek do szkoły czy do przedszkola? – przewodnik po nowych przepisach
5 (100%) 4 głosów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.