Rodzicielstwo bezwarunkowe – wychowanie bez kar i nagród – czy to w ogóle możliwe?

Kary i nagrody stosujemy, aby osiągnąć pewien cel – odpowiednie zachowanie dziecka. Jednak dalekosiężne skutki są zwykle odwrotne od założonych, a przyjęte metody mają ogromne negatywne efekty uboczne.