Decyzja o wyborze szkoły średniej nie przesądza o zawodowej karierze, jednak nie jest wszystko jedno, do jakiej szkoły młody człowiek trafi po egzaminie ósmoklasisty. Warto wybrać szkołę, która będzie wspierała i rozwijała kiełkujące zdolności, postawy czy aspiracje. 

Jak to zrobić, od czego zacząć, gdzie szukać informacji i na co zwracać uwagę rozważając różne opcje edukacji na poziomie ponadpodstawowym? O tym rozmawiałam z Aldoną Radomską, doradcą zawodowym, inicjatorką projektu „Spotkania z zawodowcami”. Zapis wideo całej rozmowy możecie zobaczyć na fanpage Juniorowa na Facebooku: link. W tym artykule znajdziecie najważniejsze wątki poruszone w rozmowie.

Krok pierwszy – kim jestem, co mnie interesuje?

Punktem wyjścia do wyboru odpowiedniej szkoły średniej jest poznanie zainteresowań, predyspozycji, talentów młodego człowieka. 

Rodzice obserwujący od urodzenia swoje dzieci mogą z pewnością wiele powiedzieć o tym,  jakie aktywności dziecko wybiera najchętniej, w jakim obszarze przejawia zdolności. Ale obserwacje rodziców to nie wszystko. Wybór szkoły średniej to moment na zrobienie miejsca nastolatkowi, by mógł sam wypowiedzieć się o swoich zainteresowaniach. Nie powinniśmy ich negować, ani korygować, bo „my dorośli wiemy lepiej”, nie powinniśmy też lekceważyć pasji młodego człowieka „bo z tego nie da się wyżyć”. Nasza wiedza o świecie, w tym również o rynku pracy i możliwościach zawodowych, opiera się na doświadczeniach z przeszłości. One są oczywiście cenne, ale w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie niewystarczające, by snuć plany na przyszłość. 

Aldona Radomska: Kiedy rodzice umawiają swoje nastoletnie dziecko na spotkanie doradcze, często dostaję od nich informację, że ten młody człowiek nie ma na siebie pomysłu. Oni także nie wiedzą, w jakim kierunku mógłby pójść, nie wiedzą, jakie ma możliwości , jaki jest jego potencjał, zainteresowania, predyspozycje. Po czym okazuje się, że na spotkanie przychodzi ktoś kto doskonale wie, co chce robić. Mało tego – często ma już jakieś osiągnięcia w tej dziedzinie i poświęca jej swój czas. Wynika to zwykle z tego, że rodzice i opiekunowie nie zawsze uważają za istotne, czy rozsądne to, z czym sam nastolatek wiąże swoją przyszłość, czy perspektywę dalszego rozwoju.

Zainteresowania i pomysł na siebie nastolatka nie zawsze są spełnieniem rodzicielskich planów i ambicji. I nie muszą. Dzieci mają swoje pasje, zdolności i to one powinny być głównym wyznacznikiem kierunku zawodowego rozwoju. Młody człowiek będzie przez kilkadziesiąt lat wykonywał swoją pracę. Jeśli nie będzie to coś, co lubi i z czym się utożsamia, będzie po prostu nieszczęśliwy. Wybór kierunku wbrew sobie to pierwszy krok do wypalenia zawodowego.

Aldona Radomska: Zachęcam rodziców, by wycofali się ze swoich wyobrażeń i planów i posłuchali co dziecko samo o sobie mówi, jak siebie widzi, co kocha robić. Bez oceniania, czy „są w tym pieniądze”, czy to dobrze „ustawi” dziecko na przyszłość. Jeżeli zanegujemy talent dziecka, będziemy próbowali “wybić mu go z głowy”, wówczas ono będzie stało w konflikcie z samym sobą. Stworzy obraz, w którym jego talent będzie czymś bezwartościowym, czego nie warto rozwijać. Zajmie się czymś co zyska poparcie rodziny, wbrew sobie, swoim zainteresowaniom i potrzebom lub będzie szło za wewnętrznym głosem narażając się na odrzucenie i krytykę.

Nawet jeśli młody człowiek kocha wyłącznie grać na komputerze, spróbujmy podejść do tego z otwartością. Pamiętajmy o tym, że gry komputerowe też ktoś tworzy, ktoś żyje z tego, że je wymyśla, projektuje, opracowuje graficznie, programuje, testuje, wdraża… To też jest ścieżka kariery, która w dodatku wiedzie przez niezwykle szeroki i różnorodny rynek wart miliardy dolarów.

Pytania, które warto zadać nastolatkowi:

 • jakie zajęcia sprawiają ci największą frajdę?
 • jak widzisz przełożenie swojej pasji na możliwości pracy w przyszłości?
 • w jaki sposób twoja pasja może przynieść ci w przyszłości pieniądze?

A co, jeśli nastolatek nie wyróżnia się w żadnej dziedzinie w szkole? Co jeśli spędza cały wolny czas tylko na mediach społecznościowych? Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że szkolne przedmioty to tylko niewielki ułamek świata, w którym młodzi ludzie mogą prezentować talent. Kompetencje przyszłości wiązane są raczej z tym, co dzieje się pomiędzy szkolnymi lekcjami i po nich, niż z wysokimi ocenami ze szkolnych przedmiotów.

10 najważniejszych kompetencji 2025 roku według World Economic Forum:

 • myślenie analityczne i innowacyjne,
 • aktywne uczenie się,
 • kompleksowe rozwiązywanie problemów,
 • krytyczne myślenie,
 • kreatywność, oryginalność, inicjatywa,
 • zdolności przywódcze i wpływ społeczny,
 • wykorzystywanie nowych technologii,
 • programowanie i projektowanie nowych technologii,
 • rezyliencja, odporność na stres i elastyczność,
 • rozumowanie, rozwiązywanie problemów, tworzenie koncepcji i pomysłów.

Nie znaczy to, że cała nauka szkolna jest niepotrzebna, ale znaczy, że szkolne oceny nie są miarodajnym odzwierciedleniem zdolności i potencjału dziecka, który może być fundamentem jego zawodowej kariery. Brak zainteresowania dla szkolnych przedmiotów może świadczyć o tym, że młody człowiek ma potencjał w innej dziedzinie.

Aldona Radomska: Szkoła nagradza za posłuszeństwo i niesprawianie kłopotów. To brzmi prowokacyjnie, jednak przy odrobinie namysłu musimy zgodzić się z tym stwierdzeniem. System skrojony jest tak, aby uśredniać i utylitaryzować. Poza tym to jak oceniane i odbierane jest nasze dziecko zależy od tego przez kogo jest oceniane. Wyobraźmy sobie ósmoklasistę, który ma opinię niegrzecznego, niepokornego dziecka rozwalającego każdą lekcję. Ktoś inny zauważy w tym samym uczniu skłonność do indywidualizmu, silną potrzebę niezależności. Albo pomyślmy o uczennicy z etykietką grzecznej i pomocnej. Jest ulubienicą nauczycieli, bo nigdy nie stwarza problemów. Ta sama uczennica w innym środowisku nauczycielskim może zostać oceniona jako bierna, bez własnej inwencji, zależna. 

Co pokazują te przykłady? Nagroda i kara w edukacji jest uznaniowa i zależy od obowiązującego systemu. Obowiązkiem osób zaangażowanych w proces wychowywania i nauczania dzieci jest wznieść się ponad system i wesprzeć je w takim rozwoju, który podkreśli ich mocne strony. Bez oceniania i wartościowania. Krnąbrny i gadatliwy nastolatek jest materiałem na lidera i mówcę. Odizolowany od grupy rówieśniczej fan gier komputerowych może znaleźć zatrudnienie w game devie, czyli zespole tworzącym gry. Uczennica spędzająca cały wolny czas na nakładaniu makijażu, może zostać charakteryzatorką. Każdą pasję, zainteresowanie, hobby można przekuć na wspaniały zawód. 

Jak rozpoznać talent dziecka?

W określeniu talentu, czy diagnozie potencjału mogą nam pomóc konkretne narzędzia i sposoby. 

Spotkanie z doradcą zawodowym

Aldona Radomska: Oddanie diagnozy naszego dziecka w ręce profesjonalisty to dobry pomysł. Pamiętajmy jednak, że doradcy zawodowi nie są jednolitą grupą. Są wśród nich tacy, którzy przede wszystkim informują i wskazują możliwe rozwiązania oraz tacy, którzy niczego nie narzucają, a swoją rolę widzą jako osoby towarzyszącej w rozwoju. Przed zapisaniem dziecka na spotkanie zastanówmy się, na jakiej poradzie doradcy zawodowego nam zależy. Niezależnie od modelu pracy, każdy doradca zawodowy powinien brać pod uwagę możliwości psychofizyczne badanego, sytuację życiową, możliwości systemu edukacji i rynku pracy. To ramy, w których jest osadzona zawodowa przyszłość naszego dziecka. 

Każdy doradca zawodowy pracuje własną techniką, a jego metody wynikają z doświadczeń i sposobu widzenia ludzi. Ważne jest, żeby doradca potrafił dostosować swoją metodę do diagnozowanego dziecka. Dobry proces doradczy jest złożony, składa się z ewaluacji testów psychometrycznych, otwartej rozmowy i technik warsztatowych. Sucha diagnoza to za mało. Równie ważnym skutkiem porady jest ułożenie z dzieckiem planu działania, czyli wyznaczenie kierunku kariery i rozłożenie ścieżki zawodowej na pojedyncze, łatwe do osiągnięcia kroki. W ten sposób powstaje “mapa celu”, narzędzie służące do orientacji na cel. 

W szkołach w 7. i 8. klasie MEiN przewiduje zajęcia z doradztwa zawodowego. Liczba godzin przeznaczona na takie zajęcia co prawda jest dalece niewystarczająca, dlatego ważne, aby szkoły wykorzystywały je jak najlepiej i najefektywniej. Jeśli działania wewnątrzszkolne są niewystarczające, warto sprawdzić, jakie wsparcie w tym zakresie oferuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Doradcy zawodowi pracują także w urzędach pracy oraz w innych instytucjach wspierających rozwój kariery. Można również doradcę zawodowego znaleźć indywidualnie i umówić się na konsultacje odpłatne.

Gdzie szukać doradztwa zawodowego:

Testy predyspozycji dostępne w internecie

Aldona Radomska: W internecie znajdziemy wiele testów do badania preferencji zawodowych. Do każdego z nich trzeba jednak podejść z dystansem, bardziej jak do psychozabawy, niż wyroczni, która arbitralnie wskaże kierunek. Ważna jest też atmosfera w czasie wykonywania testu. Zadbajmy, aby nasz nastolatek czuł się komfortowo. Stworzenie presji na odpowiedni wynik spowoduje, że dziecko nie będzie odpowiadało szczerze, skupi się na tym, żeby dobrze wypaść i spełnić nasze oczekiwania. 

Pomocne będą te testy, które oparte są na koncepcji osobowości zawodowych Hollanda. Pozwolą nam określić, do którego typu osobowości zawodowej należy nasze dziecko, społecznego, badawczego, konwencjonalnego, praktycznego, artystycznego czy przedsiębiorczego. Do każdego typu przypisane są odpowiadające mu zawody. Pamiętajmy, żeby nie brać wyników testów zbyt dosłownie. Potraktujmy je jako zachętę do rozmowy. Jeśli któryś zawód zainteresuje nasze dziecko razem poszukajmy na ten temat informacji. Być może w naszym otoczeniu jest osoba, która pracuje lub pracowała w tym zawodzie i może się podzielić swoim doświadczeniem. 

Diagnoza talentów Instytutu Gallupa 

Aldona Radomska: Ten test pokaże, w jakich obszarach znajdują się mocne strony naszego dziecka. Czy jest urodzonym mówcą i uwielbia być w centrum uwagi? A może ma talent do organizowania pracy innych lub nie spocznie dopóki nie osiągnie upragnionego celu? Instytut Gallupa określa 10 wiodących nastoletnich talentów. Test wskaże 3, które nasze dziecko wykorzystuje w największym stopniu. Wykonanie tego testu może być pomocne w poznawaniu predyspozycji i preferencji dziecka, nie będzie jednak pomocny przy ustalaniu profilu szkoły ponadpodstawowej, ponieważ nie wskazuje obszarów zainteresowań, lecz powtarzający się wzorzec myślenia, reagowania, czucia. 

Pokażę to na przykładzie. Wyobraźmy sobie dwóch uczniów, którzy osiągnęli dokładnie taki sam wynik testu Instytutu Gallupa (Clifton Strengths). Ich najważniejsze talenty według tego testu to niezawodność, osiąganie i organizowanie. Wydaje się, że ich drogi kariery będą układały się podobnie, a największy nacisk położą na działania i ich wyniki. Różnica polega jednak na tym, że jeden z uczniów preferuje zawody techniczne i chce być inżynierem, a drugi ma talent muzyczny i chce być zawodowym muzykiem. Mimo tych samych modeli postępowania, ich kariery będą szły w zupełnie innych kierunkach. 

Test Gallupa jest narzędziem płatnym i jest w języku angielskim. 

Testy dostępne w internecie (udostępniamy dzięki pani Alicji ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszczu Gdańskim):

Należy pamiętać, że oprócz wrodzonych predyspozycji, każdy z nas dysponuje determinacją i siłą woli. Te cechy mogą kompensować niższy poziom zdolności. Bierzmy więc pod uwagę nie tylko talent, ale i wewnętrzną motywację dziecka, tym bardziej, jeśli jest bardzo silna.

Krok drugi – jakie mam możliwości?

Świadomość siebie, własnych zainteresowań i oczekiwań trzeba zestawić z opcjami, jakie oferuje nam „rynek edukacyjny”. Jakie szkoły znajdują się w naszym zasięgu –  w bliższej i dalszej okolicy, jakie są możliwości dojazdu, albo zamieszkania w internacie? Jaką ofertę edukacyjną mają? Jakie wartości reprezentują? 

Takie informacje znajdziemy na stronach internetowych poszczególnych szkół, wiele też można się dowiedzieć podczas dni otwartych, które szkoły średnie organizują. Warto w nich uczestniczyć oraz gromadzić informacje już w siódmej klasie, by rok później nie dokonywać wyboru w pośpiechu i nie przegapić interesującej opcji.

Wiele osób w wyborze szkoły opiera się na popularnych rankingach. Trzeba jednak pamiętać, że rankingi pokazują tylko to, co można zmierzyć ocenami czy wynikami egzaminów. To oczywiście ważne i wiele mówi o szkole, jeśli wiadomo, że jej uczniowie zdają maturę z wysokimi notami, czy zajmują wysokie miejsca w olimpiadach przedmiotowych. Ale rozwój i edukacja to nie tylko to, co da się zmierzyć szkolnymi ocenami. Rankingi mogą być pomocne w zdobywaniu informacji o szkołach, ale nie powinny być jedynym jej źródłem, ani nawet najważniejszym.

Co warto sprawdzić wybierając szkołę średnią?

 • Czy ta szkoła będzie rozwijała zainteresowania i pasje?
 • Czy ta szkoła tworzy inspirujące i rozwijające środowisko edukacyjne w interesującej moje dziecko dziedzinie?
 • Czy szkoła jest otwarta na pomysły uczniów? Czy uczniowie mają realny udział w kształtowaniu środowiska szkolnego?
 • Jaka jest oferta zajęć dodatkowych?
 • Co uczniowie szkoły piszą o niej w social-mediach?
 • Czy wartości, jakie szkoła deklaruje w swoim statucie i wizerunku są zgodne z naszymi?
 • Czy szkoła współpracuje z uczelniami, kołami naukowymi i realizuje projekty wspierające wszechstronny rozwój uczniów?

Pomocne linki:

Mapa Karier https://mapakarier.org

Yep Academy https://yep.academy 

http://www.wybieramzawod.pl/testy-i-materialy

Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe https://www.perspektywy3d.pl/index.html 

The Future of Jobs Report: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020 


Tekst przygotowany na podstawie rozmowy Elżbiety Manthey z Aldoną Radomską. Zapis wideo całej rozmowy możecie zobaczyć na fanpage Juniorowa na Facebooku: link.

Aldona Radomska – doradca zawodowy i popularyzatorka nauki, autorka historii dla dużych i małych, mama Henryka, Jana, Róży i Lilii. Prowadzi projekt „Spotkania z zawodowcami, żywy przewodnik po świecie zawodów”. Świętuje codzienność czytając, pisząc i ucząc się. https://www.facebook.com/wysokie.loty.krakow

Elżbieta Manthey – założycielka Juniorowa, blogerka, dziennikarka, prezeska Fundacji Rozwoju przez Całe Życie, mama Marysi i Tymona. Propaguje wychowanie i edukację oparte na szacunku dla dzieci. Tropi nowinki i nowoczesne pomysły edukacyjne, angażuje się w różnorodne działania na rzecz lepszej edukacji. Miłośniczka książek, również tych dla dzieci i młodzieży. Najlepiej odpoczywa odwiedzając ciekawe miejsca i doświadczając świata wspólnie z mężem i dziećmi.