Nie-zwykła publiczna szkoła – reportaż Juniorowa

Do tej szkoły ludzie przyjeżdżają z całej Polski. Z ciekawości, po inspirację, po wiedzę, czegoś się nauczyć, a przede wszystkim – uwierzyć, że można.