Nauczyciel – lider czy dyktator?

Nauczyciel jest dorosły, uczeń wciąż się kształtuje. Kim będzie dorosły nauczyciel dla ucznia – dyktatorem, czy przewodnikiem?