Motywacja wewnętrzna czy zewnętrzna – to nie takie oczywiste, jak się zdaje

Prosty podział motywacji człowieka na wewnętrzną-dobrą i zewnętrzną-szkodliwą to zbyt duże uproszczenie. Motywacja jest bardziej złożonym zjawiskiem i warto przyjrzeć się jej z różnych stron.