Wiele osób chce pomagać, zastanawia się tylko w jaki sposób i gdzie mogłoby to robić, by pomoc była naprawdę skuteczna. Fundacja Big Brothers Big Sisters of Poland daje ku temu wyjątkową możliwość poprzez program mentoringu, który łączy dzieci i dorosłych.

Mentorem może zostać każdy. Warunki są bardzo proste do spełnienia: trzeba mieć co najmniej 20 lat, dostarczyć zaświadczenie o niekaralności, a przede wszystkim mieć chęć poświęcić dziecku swój czas. Praca mentora to wspólne spędzanie czasu kilka razy w miesiącu. Można iść na spacer, obejrzeć film, pograć w piłkę. Najważniejsza jest jednak rozmowa. To czas, podczas którego obie strony budują relację. Ważne tylko, by ta relacja trwała co najmniej rok.

Kim są podopieczni mentorów? To dzieci ze wszystkich środowisk, tam gdzie ich rodzice i opiekunowie nie mogą zaangażować się ich życie lub nie mają na nie żadnego wpływu. To dzieci wychowywane przez tylko jednego z rodziców, z rodzin wielodzietnych lub pełnych rodzin, które chcą zapewnić dziecku kontakt z osobą mogącą mieć pozytywny wpływ na jego życie. Mentor jest obecny, gdy dziecko pozostaje pod negatywnym wpływem swoich rówieśników lub gdy brakuje mu w życiu osób, na których mogłoby się wzorować.

Polska należy do 29 najbogatszych krajów na świecie, ale aż 1,3 mln polskich dzieci (24%) cierpi z powodu ubóstwa (wg UNICEF). Wiele z nich nie ma możliwości rozwoju, wykorzystywania swojego potencjału oraz szans na dobry start. Dzięki wsparciu mentorów, dzieci odkrywają swój potencjał i dostają szansę na lepsze życie.

mentoring

Mentor jest dla dziecka źródłem inspiracji, dodaje wiary we własne możliwości, wspiera aspiracje i zachęca do dokonywania właściwych wyborów. Mentor to osoba z którą można porozmawiać. Rozmowa z dzieckiem i wspólnie spędzony czas są najważniejsze. Mentor to osoba która daje możliwość spojrzenia na świat z innej, nowej perspektywy.

Wpływ mentoringu na dzieci jest nie do przecenienia. Naukowcy z Public/Private Ventrues, niezależnej organizacji z Filadelfii, przeprowadzili badania wśród ponad 900 dzieci, które przez 18 miesięcy uczestniczyły w programie Big Brothers Big Sisters i spędzały czas ze swoimi mentorami w programie mentorskim. Badania przeprowadzone przez naukowców pokazały, że wśród dzieci z programu BBBS w stosunku do dzieci, które nie uczestniczyły w programie:

o 46% zmalało prawdopodobieństwo, że zaczną przyjmować narkotyki

o 27% zmalało prawdopodobieństwo, że zaczną pić alkohol

o 52% zmalało prawdopodobieństwo wagarowania (opuszczenia całego dnia w szkole)

o 37% zmalało prawdopodobieństwo, że opuszczą jakąś lekcję

o 33% zmalało prawdopodobieństwo, że kogoś uderzą.

Mentoringu trzeba się nauczyć. Specjaliści zatrudnieni w fundacji przeprowadzają szkolenie, następnie po przeprowadzonych wywiadach ze wszystkimi stronami (rodzice, mentor, dziecko), z należytą uwagą połączą dziecko z mentorem. By relacja przyniosła jak najlepsze rezultaty, nie powinna być krótsza niż rok. Mentor i dziecko spotykają się od 2 do 4 razy w miesiącu. Fundacja zapewnia stałą opiekę nad relacją przez cały czas jej trwania.

Mentoring daje ogromne korzyści również mentorom. Na przykładzie działań Fundacji Big Brothers Big Sisters można zauważyć, że przy każdej relacji dziecka z mentorem rozpoczyna się niezwykła przemiana obu stron. Osobista relacja zbudowana na zaufaniu i przyjaźni pomaga dzieciom podejmować decyzje, które procentują w przyszłości. Jednocześnie relacja ta jest dla mentora okazją do czerpania osobistych doświadczeń i ogromnej satysfakcji wynikającej z pomagania innym.

Joanna, prawniczka, mentorka 9-letniej Weroniki: „Dużo od Weroniki dostaję. Czasami po powrocie z pracy bywam w złym humorze, zmęczona. Świadomość, że jest Weronika i fakt, że jesteśmy umówione na spotkanie pozwala mi wyjść z tego marazmu i zmobilizować się. Po spotkaniu z moją Młodsza Siostrą, całe zmęczenie i zły humor znikają. Uwielbiam to.”

mentoring

Poprzez różnorodność temperamentu, charakteru i zainteresowań podopiecznego, mentor rozwija swoje umiejętności. Obie strony tej relacji mogą zobaczyć świat z innej perspektywy, często skrajnie różnej, ale dającej pole do dyskusji, a przez to do rozwijania horyzontów obu osób. Osoby zaangażowane w program BBBS odnoszą więcej sukcesów w pracy, poświęcają więcej czasu na działania charytatywne, cieszą się lepszym zdrowiem i są szczęśliwsze.

Więcej o programie mentorskim prowadzony przez fundację Big Brothers Big Sisters Poland na stronie www.bbbspoland.org

Big Brothers Big Sisters of Poland jest fundacją non-for-profit należącą do White Star Foundation Group. Jej głównym celem jest pomoc dzieciom, które mierzą się w życiu z różnymi przeciwnościami. Dzięki programowi mentoringowemu dzieci BBBSP otrzymują szansę na mocną i trwałą, profesjonalnie wspieraną relację, która pomaga zmienić ich życie na lepsze. Od września 2014 roku, Fundacja Big Brothers Big Sisters of Poland, połączyła już 109 dzieci w relacje mentorskie. Fundacja prowadzi swoją działalność w Warszawie.

mentoringBig Brothers Big Sisters (BBBS) zostało założone w Nowym Jorku w 1904 roku. Od tego czasu aż 3 mln dzieci skorzystało z pomocy mentorów wspieranych przez profesjonalnie przygotowanych pracowników fundacji. Obecnie istnieje około 250 tys. nawiązanych relacji w Stanach Zjednoczonych i 30 tys. relacji w innych krajach. Big Brothers Big Sisters of Poland jest fundacją partnerską Big Brothers Big Sisters International.

Zdjęcia: Big Brothers Big Sisters of Poland