Lapbooki, plan daltoński i debata oksfordzka – warsztaty dla nauczycieli i nie tylko w Edukatorium

W maju odbędą się dwa ciekawe spotkania warsztatowe, organizowane przez Edukatorium. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, osób związanych z edukacją i wychowaniem, dyrektorów szkół, pracowników świetlic oraz instytucji związanych z propagowaniem kultury, a także do rodziców. Poniżej opis obu warsztatów i informacje organizacyjne.

c

Warsztat: Jak pracować z lapbookami w oparciu o daltońskie podejście do organizacji lekcji

Technika lapbooków umożliwia głębokie przetwarzanie informacji, czego efektem jest efektywne zapamiętywanie nowych wiadomości. Istotą stosowania tej techniki jest zapewnienie uczniom warunków do samodzielności w planowaniu, wyszukiwaniu i dokumentowaniu zdobytych informacji, kreatywności oraz okazji do prezentowania efektów własnej / wspólnej pracy. Lapbooki są sposobem do przygotowania przez uczniów materiałów edukacyjnych, jako źródła wiedzy oraz sposobem wymiany informacji oraz głębokiego przetwarzania zdobytej wiedzy. Lapbooki to narzędzie edukacyjne, które w niezwykły sposób wpływa na postawy uczniów i ich wewnętrzną motywację. Podczas

Plan daltoński wspomaga organizację pracy na lekcji i zaspokaja potrzebę samodzielności, kreatywności, własnej aktywności uczniów, uruchamia także proces uczenia się poprzez doświadczanie. Jest strategią umożliwiającą współpracę w zespole.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość wejścia w rolę uczniów zajmujących się wybranym zagadnieniem przy tworzeniu Lapbooka w zespole zgodnie z koncepcją planu daltońskiego.

Uczestnicy warsztatów poznają:

  • możliwości wykorzystania lapbooków do pracy z uczniami na różnych przedmiotach i na różnych poziomach edukacji,
  • różne techniki składania lapbooka i jego budowę.
  • zasady organizacji zajęć zapewniających kreatywność uczniów i efektywność procesu uczenia się.

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli (różnych przedmiotów, pracujących na wszystkich poziomach edukacji, w tym edukacji wczesnoszkolnej), osób związanych z edukacją i wychowaniem, dyrektorów szkół, pracowników świetlic oraz instytucji związanych z propagowaniem kultury, a także do rodziców.

Warsztaty odbędą się w SP nr 137 w Łodzi, ul. Florecistów 3b, 12 maja, godz. 10.30 -17.00.

Cena warsztatów: 300 zł za osobę (w cenie szkolenia: kawa, herbata, obiad)

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy dostaną certyfikaty.

Szczegółowe informacje i zapisy: https://edukatorium.edu.pl/lapbooki/

Warsztat: Debata oksfordzka

Debata oksfordzka jako narzędzie pracy może być stosowana na różnych przedmiotach jako jedna z metod aktywizujących, która uruchamia proces uczenia się poprzez doświadczanie. Ważnym jej elementem jest wejście dwóch stron sporu (propozycja i opozycja) w interakcję, co stwarza okazję do poszukiwania argumentów i pogłębiania wiedzy. Innym elementem wspierającym efektywną naukę w czasie prowadzenia debat oksfordzkich są pojawiające się w ich trakcie emocje, zarówno własne, jak również innych uczestników. Uczestnicy debat mają możliwość wejścia w rolę mówców reprezentujących określone stanowisko, jak również w rolę ich oponentów; próbują siebie zarówno w proponowanych ćwiczeniach retorycznych, jak również doświadczają siebie w roli mówcy konstruującego argumenty i posługującego się wybraną linią argumentacyjną, jednocześnie doświadczając pracy zespołowej.

Celem warsztatów jest zapoznanie się i doświadczenie debaty oksfordzkiej jako narzędzia pracy nauczyciela.

Warsztaty odbędą się w SP nr 81 w Łodzi ul. Emilii Plater 28/32, 19 maja, godz. 10.30 -17.30.

Cena warsztatów: 300 zł. za osobę (w cenie szkolenia: kawa, herbata, obiad).

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy dostaną certyfikaty.

Szczegółowe informacje i zapisy: https://edukatorium.edu.pl/debata/

Lapbooki, plan daltoński i debata oksfordzka – warsztaty dla nauczycieli i nie tylko w Edukatorium
5 (100%) 1 głosów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *