Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego uczniowie mimo pracy na lekcjach tak niewiele zapamiętują? Dlaczego efekty są często niesatysfakcjonujące? Wiele zależy od doboru zadań. Jeśli ogarnia Was czasem zwątpienie i chcielibyście wiedzieć, jakie zadania przekładają się na efektywną naukę, polecamy warsztaty szwajcarskiego nauczyciela i metodyka Daniela Hunzikera. Jego książkę “Kompetencje bez tajemnic” wydało w Polsce Wydawnictwo Dobra Literatura, które jest też współorganizatorem warsztatów.

Daniel Hunziker udowadnia, że proces zapamiętywania jest dużo efektywniejszy, gdy nowe informacje służą rozwijaniu kompetencji. Nowe podejście do zadań i pracy na lekcji nie tylko przekłada się na większą efektywność uczenia się, lecz także w istotny sposób odciąża nauczycieli.

O zadaniach, które nauczyciel przygotowuje dla swoich uczniów, można myśleć tak samo jak o pożywieniu. Żołądek można zapchać chipsami, a lekcję „ćwiczeniami”, które niczego nie ćwiczą, a jedynie zabierają czas i zniechęcają do nauki. Pełnowartościowe posiłki umożliwiają organizmowi rozwój, a dobre zadania skutkują efektywnym zapamiętywaniem i budują motywację do nauki. Jednak polscy uczniowie często ślęczą nad pracami, które nie przynoszą oczekiwanych efektów, a co gorsza niszczą motywację do nauki. Dlatego jest tak ważne, by nauczyciele umieli oceniać wartość zadań i rozumieli, które z nich umożliwiają efektywną naukę, a które jedynie zabierają czas.

Inaczej wyglądają lekcje, na których uczniowie mają odtworzyć podane informacje, a zupełnie inaczej, kiedy mają nauczyć się je wykorzystywać. Celem warsztatów prowadzonych przez Daniela Hunzikera jest zastąpienie typowych zamkniętych zadań zadaniami otwartymi, których rozwiązanie nie ogranicza się do reprodukowania podanych wiadomości, ale umożliwia ich wykorzystanie w życiowych, sensownych kontekstach. Warsztaty mają także uświadomić nauczycielom, że efektywność procesu uczenia się w dużej mierze zależy od doboru materiałów dydaktycznych.

Kompetencje bez tajemnic – jak tworzyć ciekawe zadania, które umożliwią efektywną naukę

Warsztaty metodyczne poszerzające kompetencje nauczycieli

Dla kogo:

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, dyrektorów szkół, metodyków osób związanych z kształceniem nauczycieli i autorów materiałów dydaktycznych. Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jakie zadania umożliwiają efektywną naukę i chcą się nauczyć, jak je tworzyć.

Prelegenci:

Daniel Hunziker – ponad 12 lat pracował jako nauczyciel lub dyrektor szkoły na wszystkich szczeblach obowiązkowej edukacji, po czym założył prywatną szkołę, którą kierował przez 10 lat. Dzisiaj zajmuje się rozwijaniem szkół i innowacjami w edukacji. Wspólnie z profesorem Geraldem Hütherem kieruje inicjatywą „Szkoły przyszłości” [Schulen der Zukunft] i opracował system nauczania do zindywidualizowanego, wewnątrzsterownego i zorientowanego na kompetencje uczenia się. Prowadzi wykłady na temat kształcenia i wychowania, szkolenia z zakresu rozwijania potencjału i rozwoju kompetencji w szkołach oraz warsztaty i zajęcia dokształcające dla zespołów szkolnych. Autor książki „Kompetencje bez tajemnic. Rozwijanie kompetencji to nie czary” (Dobra Literatura, 2018).

Marzena Żylińska – zajmuje się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, jest autorką licznych artykułów i dwóch książek: „Między podręcznikiem a internetem” i „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”. Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i prowadziła seminaria metodyczne, obecnie jest zaangażowana w tworzenie ruchu Budzących się szkół.

Gdzie: Warszawa, siedziba MSCDN, ul. Świętojerska 9

Kiedy: 30 listopada 2018, godz. 10.00 – 17.15 (rejestracja od godz. 9:30)

Organizatorzy:

Wydawnictwo Dobra Literatura, Edukatorium, MSCDN Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Patronat medialny:

Budząca się szkoła, SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora, SYGNAŁ. Magazyn Wychowawcy, Juniorowo.pl

Szczegółowe informacje o warsztatach, programie, biletach TUTAJ