1 października ruszyła gra rekrutacyjna do 7. edycji programu stypendialnego ADAMED SmartUP. Biorący w niej udział zmierzą się z wyzwaniem związanym z ochroną środowiska. Na rozwiązanie naukowych zagadek z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych mają czas do 15 stycznia 2021. Ci, którzy najlepiej poradzą sobie w tym i kolejnych etapach rekrutacji, będą mogli uczestniczyć w dwutygodniowym obozie naukowym, a następnie programie konsultacji edukacyjnych oraz zdobyć stypendium finansowe. 

Gra online ADAMED SmartUP tradycyjnie już jesienią rozpoczyna rekrutację do programu stypendialnego realizowanego przez Fundację Adamed od 2014 r. Do rozgrywki mogą włączyć się uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski w wieku 14-19 lat. 

– Od lat dokładamy starań, by nasza gra była nie tyle testem na posiadaną wiedzę, co dawała graczom pole do wykazania się naukowym warsztatem i zdolnościami kreatywnego rozwiązywania problemów. Do udziału w niej zachęcamy szerokie grono nastolatków. Nie chodzi tu tylko o zdobywanie punktów, ale też sprawdzenie siebie w tej innowacyjnej formie rozwoju i nauki – mówi Kierownik programu ADAMED SmartUP, Martyna Strupczewska.

Zanieczyszczenie środowiska, problemy z efektywnością recyklingu i zaburzenie równowagi biologicznej w Bałtyku – to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi staną tegoroczni uczestnicy gry, wcielający się w stażystów Instytutu ADAMED SmartUP. By sprostać zadaniom zarejestrowani użytkownicy będą musieli wykazać się umiejętnościami sprawnej analizy danych i wykorzystywania zdobywanych informacji z zakresu różnorodnych dziedzin naukowych, nie tylko ekologii. 

Do tegorocznej rozgrywki o bezpieczną przyszłość naszej planety mogą włączyć się uczniowie, których fascynuje nie tylko ekologia, ale także medycyna, biologia, fizyka, matematyka, informatyka, astronomia, inżynieria, robotyka, nanotechnologia, chemia, biochemia bądź inna dziedzina ścisła czy przyrodnicza. Społeczność ADAMED SmartUP tworzą ludzie o zróżnicowanych pasjach i otwartych umysłach, nieustannie poszukujący odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” i z chęcią podejmujący stawiane przed nimi wyzwania. Pomimo młodego wieku i różnego doświadczenia naukowego, w ramach programu mierzą się z szerokim zakresem zagadnień, by w przyszłości móc jak najlepiej wybrać ścieżkę, którą chcą podążać. 

– Każda dziedzina nauki może dołożyć swoją cegiełkę do walki z ociepleniem klimatu, także medycyna.  Dokładne zrozumienie procesów i technik stosowanych w codziennym leczeniu pacjentów może pomoc lekarzom dokonywać wyborów bardziej korzystnych dla naszego klimatu – mówi dr n. biol. Magdalena Richter, jedna z prowadzących zajęcia obozowe ADAMED SmartUP w ramach grupy medycyna i nauki medyczne, na co dzień pracująca w Cambridge. 

Pierwszym krokiem na drodze do rozwoju podczas przyszłorocznego obozu ADAMED SmartUP jest rejestracja na platformie www.adamedsmartup.pl i udział w grze. O możliwości zrobienia kolejnego zadecyduje wynik osiągnięty podczas rozgrywki. Gracze z najwyższą liczbą punktów zostaną poproszeni o wypełnienie formularzy aplikacyjnych. Na ich podstawie Rada Naukowa programu zaprosi wybranych uczniów na rozmowy kwalifikacyjne, które ostatecznie zdecydują o wyłonieniu 50 uczestników letniego obozu naukowego w 2021 roku. Po jego zakończeniu 10 uczestników otrzyma tytuł laureata nagrody głównej, a po roku 3 z nich – stypendium finansowe. Dotychczas do sześciu edycji programu zarejestrowało się ponad 40 tys. uczniów pochodzących z różnych regionów Polski.

Szczegółowe informacje o programie stypendialnym oraz o możliwości rejestracji do gry rekrutacyjnej: https://adamedsmartup.pl/gra-rekrutacyjna/

Zobacz film podsumowujący online’owy obóz naukowy ADAMED SmartUP:

ADAMED SmartUP to program naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 14-19 lat. Program patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytut Badań Edukacyjnych, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Szczecinie.

Organizatorem programu ADAMED SmartUP jest Fundacja Adamed, której celem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej, popularyzacja nauki oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.