Dzieci w wielokulturowym świecie

W szkołach w Warszawie uczą się dzieci z Ukrainy, Wietnamu, Chin, Czeczenii, Syrii i wielu innych państw. Na Mazowszu osiedla się połowa cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski, dlatego warszawskie szkoły są najbardziej zróżnicowane kulturowo, jednak cudzoziemcy osiedlają się w całym naszym kraju i wszędzie ich dzieci chodzą do szkół. Obecna sytuacja na świecie, napływ migrantów z regionów konfliktu, terroryzm i rozpowszechniające się nastroje ksenofobiczne powodują nieufność i niechęć także w stosunku do dzieci różnych kultur w polskiej szkole. Zdarza się, że cudzoziemskie dzieci są dziś obrażane i zastraszane. Tymczasem szkoła jest miejscem dla wszystkich dzieci. A rolą dorosłych jest nauczyć dzieci, jak można żyć razem w dobrych relacjach, wolnych od wrogości, uprzedzeń i stereotypów. Od tego, w jaki sposób wywiążemy się z tego zadania zależy, jaki świat i jakie w nim relacje będą budować w przyszłości nasze dzieci dla siebie.

Fundacja Polskie Forum Migracyjne od pięciu lat prowadzi skierowany do dzieci projekt „Cały świat w naszej klasie”. Uczy dzieci tolerancji i otwartości, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na kolor skóry czy wyznanie. Dotarła z warsztatami integracyjnymi do 30 szkół. 2000 uczniów polskich i cudzoziemskich wzięło udział w projekcie.

Usi•dęmy razem w ąawce!_kampania antydyskryminacyjna_4Kształtowanie postaw od najmłodszych lat

Z doświadczenia Polskiego Forum Migracyjnego wynika, że postawy dyskryminujące pojawiają się już w bardzo młodym wieku:

Postawy ksenofobiczne, rasistowskie i niechęć wobec cudzoziemców są prezentowane już przez bardzo małe dzieci, nawet 5-6-latki. Jest to wiek, w którym te postawy są  elastyczne i mamy na nie wpływ. Dlatego tak ważna jest edukacja dzieci na tym etapie, zanim utrwalą się stereotypy – mówi Marta Piegat-Kaczmarczyk, psycholożka międzykulturowa i koordynatorka projektu. – Widać, że dzieci kopiują postawy rodziców – dodaje.

Dobre praktyki w szkole kluczem do tolerancji

Szkoła wielokulturowa to wyzwanie dla nauczycieli, dzieci polskich, a przede wszystkim dzieci cudzoziemskich i ich rodzin. W ostatnich latach wprowadzono prawne regulacje dotyczące edukacji w szkole wielokulturowej. Szkoły, w których uczą się dzieci cudzoziemskie mają prawo do zatrudnienia asystenta kulturowego oraz do wprowadzenia dodatkowych lekcji polskiego i zajęć wyrównawczych z przedmiotów, w których dzieci cudzoziemskie mają zaległości – nadal jednak te możliwości są wykorzystywane w minimalnym stopniu.

Dzieci cudzoziemskie w Polsce – prognozy na przyszłość
Usi•dęmy razem w ąawce!_kampania antydyskryminacyjna_1

Jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w publicznych polskich przedszkolach i szkołach uczy się około 7,5 tys. dzieci cudzoziemskich. Trudno przewidzieć rozwój sytuacji w kontekście planowanego przyjazdu do Polski grup uchodźców, gościmy też cudzoziemców przybywających do Polski do pracy: w pierwszym półroczu 2015 r. wojewodowie przyjęli ponad 47 tys. wniosków o legalizację pobytu. Liczba dzieci innego niż polskie pochodzenia w polskich szkołach będzie w najbliższym czasie na pewno wzrastać.

Ostatnie wydarzenia we Francji nasilają w Polsce postawy niechęci, nawet wrogości do cudzoziemców.

Fundacja Polskie Forum Migracyjne solidaryzuje się z ofiarami aktów terrorystycznych i ich rodzinami. Jednocześnie sprzeciwiamy się utożsamianiu uchodźców i wszystkich cudzoziemców z zamachowcami. Terroryzm to zło, dla którego nie ma usprawiedliwienia. Trzeba jednak pamiętać, że przed tym właśnie złem uchodźcy szukają ochrony, przed nim uciekają ze swoich krajów. Większość cudzoziemców w Polsce to ludzie, którzy szukają u nas miejsca do spokojnego życia. W naszym przekonaniu jedyną szansą na bezpieczny i spokojny rozwój naszego kraju to integracja – dialog i budowanie współpracy między ludźmi różnych kultur. Budujemy ten dialog od najmłodszych lat.

„Cały świat w naszej klasie”

Od kwietnia 2015 r. w szkołach w Warszawie i na Mazowszu Fundacja Polskie Forum Migracyjne prowadziła zajęcia, dzięki którym dzieci w wielokulturowych klasach mogły lepiej się zrozumieć. Psycholożki międzykulturowe uczyły dzieci, by z dumą opowiadały o swoich polskich, wietnamskich, czeczeńskich czy ukraińskich korzeniach. Celem projektu jest uwrażliwianie najmłodszych na różnorodność kulturową, ale także wspieranie uczniów cudzoziemskich w radzeniu sobie z przejawami dyskryminacji w szkole, praca nad podniesieniem ich samooceny i wiary we własne możliwości. Podsumowaniem piątej edycji akcji jest klip:

c

c

Projekt „Cały świat w naszej klasie” jest współfinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

c

źródło: materiały Polskiego Forum Migracyjnego

Dzieci w wielokulturowym świecie
Możesz ocenić ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *