“Nie szkodzi” – doceń błędy dziecka zamiast krytykować

Jeśli chcemy, żeby dziecko w pełni rozwinęło swój potencjał, chętniej się uczyło i zdobywało więcej wiedzy, powinniśmy zmienić nasze nastawienie do popełnianych przez nie błędów.