Dopamina i uczenie się, czyli neurochemia w edukacji

Żeby uczniom chciało się uczyć potrzebna jest… dopamina.