Decyzje i konsekwencje – o nauce wolnego wyboru według pedagogiki Montessori

Wolny wybór nie zawsze oznacza “robienie tego, co się chce”. Nauka dokonywania wyboru powinna prowadzić do stwierdzenia: mam prawo wyboru i ponoszę konsekwencje podjętych decyzji.