Czy i jak nagradzać dziecko za dobre świadectwo?

To naturalne, że chcemy okazać dziecku naszą radość z jego sukcesów. Jak to zrobić mądrze i z korzyścią dla motywacji dziecka?