7 umiejętności, które dzieci powinny zdobyć w szkole

Wiedza encyklopedyczna nie powinna być jedyną treścią i celem procesu edukacji. Susan Engel, psycholog z amerykańskiego Williams College, wymienia 7 umiejętności, które jej zdaniem szkoła powinna rozwijać u uczniów. I mocno to uzasadnia.