Czy są miejsca dla sześciolatków w przedszkolach?

Rodzicu 6-latka, masz wybór kiedy Twoje dziecko rozpocznie edukację w szkole – czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tymczasem w Warszawie większość przedszkoli nie uruchomi grup dla dzieci sześcioletnich. Dla sześciolatków są miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zwanych szkolnymi zerówkami. Warszawscy rodzice mają więc wybór nie tak szeroki, jak się spodziewali: nie mogą pozostawić dziecka w przedszkolu, do którego chodziło, decydują natomiast, czy dziecko pójdzie do zerówki, czy do pierwszej klasy. Niektórzy rodzice są rozczarowani, spodziewali się bowiem możliwości pozostawienia dzieci w przedszkolu, w miejscu i środowisku, które znają i uważają za bezpieczne.

Jeśli nie pierwsza klasa, to co?

We Wrocławiu dzieci sześcioletnie, które już uczęszczają do przedszkoli będą mogły w nich zostać, jeśli rodzice wyrażą taką chęć. Natomiast nowy nabór do zerówek przedszkolnych wśród dzieci pięcio- i sześcioletnich, które wcześniej nie uczęszczały do przedszkola, będzie prowadzony do oddziałów zerowych w szkołach. Przedszkola w Krakowie, choć starają się zrobić miejsce dla sześciolatków, namawiają rodziców, by skorzystali raczej z zerówek szkolnych. W przedszkolach w Bytomiu, tam, gdzie warunki lokalowe pozwalają, organizuje się dodatkowe sale, by zmieścić sześciolatki. W Rybniku, jak informuje Naczelnik Wydziału Edukacji Katarzyna Fojcik – utworzone zostaną oddziały dla sześciolatków umiejscowione w obwodowej szkole podstawowej i w tych oddziałach będą się uczyć dzieci rocznikowo najstarsze. Włocławek deklaruje pełną gotowość przedszkoli na zostające sześciolatki, również Łódź i Olsztyn oferują sześciolatkom miejsca zarówno w przedszkolach i zerówkach szkolnych. Urząd Miejski w Toruniu informuje, że ze wstępnych sondaży prowadzonych przez dyrektorów przedszkoli wśród rodziców wynika, iż większość rodziców pozostawi dzieci sześcioletnie w placówkach, do których uczęszczają obecnie. Niektórzy  planują przeniesienie dziecka do „zerówki” w szkole, aby nadal kontynuowało edukację przedszkolną, ale zarazem  przyzwyczajało się do warunków szkolnych. Dlatego też Gmina Miasta Toruń przygotowuje miejsca dla dzieci 5 i 6-letnich 
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  zarówno na pobyt pięciogodzinny jak i całodzienny. 3502480391_36f467ae3f_zW tych szkołach, które dysponują odpowiednimi warunkami lokalowymi będą  uruchamiane oddziały przedszkolne dla dzieci młodszych. Nowych oddziałów dla dzieci sześcioletnich w przedszkolach miejskich tworzyć nie będziemy. Sześciolatki będą do nich przyjmowane na uwolnione miejsca w oddziałach już istniejących.

MEN uruchomiło infolinie telefoniczne dla rodziców sześciolatków, gdzie można zasięgnąć informacji o nowych przepisach. Jednak na pytanie „Czy w moim mieście sześciolatki będą mogły zostać w swoich przedszkolach?” nie uzyskamy tu odpowiedzi. Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gmin. Gmina odpowiada za organizację pracy szkół i przedszkoli. Dlatego też instytucją właściwą do odpowiedzi na pytania w sprawie organizacji edukacji w Warszawie jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – odpowiada Rzecznik Prasowy MEN Justyna Sadlak. Jeśli więc chcemy wiedzieć, czy dla sześciolatków są miejsca w przedszkolach, musimy pytać lokalnie, w urzędach miast i gmin, w przedszkolach i szkołach.

Miasta przekonują rodziców – nie bójcie się pierwszej klasy

Samorządy wychodzą z własną inicjatywą informowania rodziców o ofercie dla sześciolatków. Kampanie informacyjne ukierunkowane na przekonanie rodziców, że szkoły są dobrze przygotowane na przyjęcie ich dzieci, rozpoczęły się lub są w planie w wielu miastach i gminach Polski. Organizowane są dni otwarte w szkołach, spotkania dla rodziców z nauczycielami, dyrektorami szkół, pedagogami.

Jak informuje Urząd Miasta Łodzi: Łódź prowadzi kampanię o nazwie „Miasto Szkół dla Maluchów”, której celem jest rozpowszechnienie wśród rodziców dzieci 6 letnich informacji dotyczących przygotowania szkół podstawowych prowadzanych przez miasto na przyjęcie sześciolatków. Przez ostatnie lata sukcesywnie remontowane były sale, korytarze i sanitariaty, aby najmłodsze dzieci czuły się w szkołach podstawowych komfortowo. Ponadto chcemy tą kampanią pokazać, że wierzymy w możliwości łódzkich 6 latków. Przez najbliższe tygodnie będziemy przekonywać rodziców, dlaczego warto posyłać sześcioletnie dzieci do klasy pierwszej w szkole podstawowej. Organizujemy spotkania rodziców z przedstawicielami szkół podstawowych, dni otwarte. Staramy się odpowiedzieć na pytania stawiane przez rodziców dzieci 6 letnich, rozwiać najczęstsze wątpliwości i podpowiedzieć, 5073552229_5a8b9e966d_bjak niewiele formalności wymaga zapisanie malucha do szkoły. Naszymi działaniami nie chcemy zmuszać do niczego rodziców dzieci 6 letnich, gdyż oni najlepiej znają swoje dzieci i doskonale wiedzą, co jest dla nich najlepsze, pragniemy jednak im pomóc w podjęciu właściwej decyzji.

Niektóre miasta, by zachęcić rodziców, oferują dofinansowanie wyprawki szkolnej dla sześciolatków, które pójdą do I klasy. 1000 zł na wyprawkę sześciolatka-pierwszoklasisty zapowiadają władze Opola, w Sosnowcu wszystkie pierwszaki otrzymają po 500 zł „wyprawkowego” i pakiet badań profilaktycznych w kierunku wykrywania otyłości.

Komentarz redakcji Juniorowa

Rodziców, którzy nie chcą, by ich sześcioletnie dzieci zaczynały naukę w I klasie, być może uda się przekonać do zerówek szkolnych. Zerówka szkolna to dobry „okres przejściowy” pomiędzy przedszkolem a pierwszą klasą. Sposób prowadzenia zajęć, organizacja dnia, mają wciąż charakter przedszkolny, a kadra jest przygotowana do prowadzenia zajęć z dziećmi sześcioletnimi. Równocześnie dzieci oswajają się z nowym miejscem i nową grupą. Dzięki temu, kiedy zostaną pierwszakami, zmiana nie będzie już tak wielka – owszem dojdą nowe wyzwania edukacyjne, jednak przestrzeń i grupa będą już znane. Zerówka szkolna jest więc rozwiązaniem pozwalającym rozłożyć wielką zmianę, jaką dla każdego dziecka (i rodziców) jest przejście z przedszkola do szkoły, na dwa etapy.

Zachęcamy rodziców dzieci sześcioletnich, by posyłali dzieci do I klasy lub do oddziałów zerowych w szkołach – informuje Anna Bytońska z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. –  Szkoły są dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków a dzieci, które pójdą w tym roku, będą  miały wyjątkowe dobre warunki (mniej liczny rocznik, większe szanse na kolejnych etapach edukacji ze względu na mniejsza konkurencję). To działanie pozwoli uwolnić też część miejsc dla trzylatków, które miałyby zapewnione miejsca, gdyby rocznik sześciolatków wyszedł do szkół.

8720602322_f17a2516aa_z

Zapewnienie miejsc w przedszkolach i szkołach dla sześciolatków to zadanie samorządów. Zmiana ustawy odnośnie obowiązku szkolnego została wprowadzona bez konsultacji z samorządami i sprawdzenia, czy są warunki, by nowe przepisy realizować. Od 2009 roku przygotowywano się do zupełnie innej organizacji edukacji. W ostatnich latach wydano sporo pieniędzy na doposażenie szkół, przystosowanie ich do przyjęcia sześciolatków oraz na dokształcanie kadry. Przygotowywano szkoły, by mogły przyjąć wszystkie sześciolatki. Teraz w ciągu kilku miesięcy samorządy muszą przeorganizować wszystko, nie wiedząc jeszcze, ile sześciolatków znajdzie się w pierwszych klasach, a ile zostanie w zerówkach. Ponadto zapewnienie sześciolatkom miejsc w przedszkolach nierzadko może oznaczać, że zabraknie ich dla młodszych dzieci – trzy-, czterolatków. To zaś budzi niezadowolenie i protesty kolejnych rodziców.

c

autorka: Elżbieta Manthey

foto: 1, 2, 3 - woodleywonderworks (CC BY 2.0), Lucélia Ribeiro (CC BY-SA 2.0)

Czy są miejsca dla sześciolatków w przedszkolach?
Możesz ocenić ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *