6 wyjątkowych polskich szkół (z mocą zmieniania świata)

Są w Polsce szkoły, w których uczniowie wskazują, czego i jak chcieliby się uczyć oraz jak ma wyglądać ich szkoła. Szkoły, w których lekcje prowadzi się podczas górskich wędrówek albo zaczyna się je od swobodnego czytania. Nauczyciele i rodzice stawiają w nich na rozwój umiejętności społecznych, empatię i kreatywność. Teraz 6 takich szkół z Polski dołączyło do międzynarodowego programu Szkoły z mocą zmieniania świata prowadzonego przez Fundację Ashoka we współpracy z Fundacją BGK. Szkoły z mocą zmieniania świata to szkoły wyjątkowe, wybrane w wyniku trwającego kilka miesięcy procesu. Czym różnią się od innych? Wpływają na lokalną społeczność, rozwijają u dzieci umiejętności społeczne i poczucie sprawczości. Zachęcają do działania na rzecz innych, premiują pracę zespołową 
i empatię. Takich szkół jest na świecie niewiele, bo zaledwie 400, a teraz 6 nowych w Polsce.

Takie szkoły nie pojawiają się jedynie w dużych ośrodkach miejskich
 i w środowiskach zamożnych. Społeczności szkolne, w których rosną przyszli liderzy zmian, rozwinęły się także na wsiach i w miasteczkach, w dużych i małych placówkach publicznych i prywatnych. 
Do programu Szkoły z mocą zmieniania świata zostało zgłoszonych ponad 80 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do wyboru 6 najlepszych przyczynił się zespół międzynarodowych ekspertów Ashoki pod przewodnictwem Williama Cartera nadzorującego pracę Ashoki na kontynencie afrykańskim oraz polscy członkowie panelu po indywidualnych rozmowach 
z dyrektorkami szkół.

Oto polskie Szkoły z mocą zmieniania świata:

Zrzut ekranu 2016-03-18 o 12.48.14Zespół Szkół w Radowie Małym (woj. zachodniopomorskie)
Szkoła publiczna, 450 uczniów (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum).
Zespół szkół w Radowie Małym to przestrzeń, w której uczniowie mogą pracować indywidualnie, w grupach różnorodnych wiekowo i z mentorem, by rozwijać kompetencje kluczowe. Dzieci uczą się w działaniu, wyciszają się i rozwijają kreatywność filcując, lepiąc z gliny, czerpiąc papier, robiąc witraże, a matematyki uczą się gotując. Kompetencje kluczowe pomagają 
we współpracy w grupie, twórczym myśleniu, ukierunkowaniu młodych ludzi na działanie.

c

Zrzut ekranu 2016-03-18 o 12.49.22Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach (woj. małopolskie)
Szkoła publiczna, 120 uczniów (przedszkole, szkoła podstawowa).
W szkole w Konarach uczniowie rozpoznają swoje potencjały i uczą się 
od siebie nawzajem, korzystając z różnorodności. Dzieci każdą lekcję polskiego zaczynają od cichego czytania na dywanie, a zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualizację procesu nauczania 
w dopasowaniu do dominujących typów inteligencji. Jest to szkoła, w której dziecko jest najważniejszą osobą.

c

Zrzut ekranu 2016-03-18 o 12.52.05Gimnazjum nr 1 w Gdyni (woj. pomorskie)
Szkoła publiczna, 580 uczniów.
W gdyńskim gimnazjum uczniowie, nauczyciele i rodzice każdego dnia ze sobą rozmawiają i uzgadniają, jakie zmiany w szkole i w środowisku wprowadzać. Gimnazjum nr 1 
to coś więcej niż wiedza, stopnie, kompetencje i wynik egzaminu. To miejsce zmiany społecznej.

c

Zrzut ekranu 2016-03-18 o 12.53.19Montessori Mountain School w Przyłękowie (woj. śląskie)
Szkoła prywatna, ale bezpłatna, na prawach publicznej. 96 uczniów (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum).
W szkole w Przyłękowie dzieci podczas lekcji używają dramy, 
a o błahostkach i trudnych sprawach rozmawiają w kręgu. Każde dziecko bierze odpowiedzialność za swój proces edukacyjny, decydując czym chce się zajmować w pracowni pracy własnej, a przyrody dzieci uczą się w leśnej klasie. W Przyłękowie dzieci, nauczyciele i rodzice uczą się, by funkcjonując 
we współczesnym świecie, szanować dokonania przodków.

c

Zrzut ekranu 2016-03-18 o 12.53.41Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie)
Szkoła publiczna, 750 uczniów.
Szkoła wprowadza wiele innowacji edukacyjnych. Zapewnia warunki do takiego kształcenia umiejętności i postaw uczniów, by potrafili je wykorzystać w dalszym etapie nauki i byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i środowiska.

c

Zrzut ekranu 2016-03-18 o 12.54.45Zespół Szkół No Bell w Konstancinie (woj. mazowieckie)
Szkoła prywatna, 250 uczniów (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum).
W szkole No Bell dzieci uczą się poruszać w gąszczu własnych emocji na zajęciach z inteligencji emocjonalnej, a Akademia Charakteru pozwala im zauważać potrzeby innych. W szkole tej dokłada się starań, by edukacja była przyjazna mózgowi, a uczniowie byli współodpowiedzialni za proces uczenia się.

c

child-449169_640Moc zmieniania świata pozwala kształcić dzieci do wyzwań, które przyniesie przyszłość przygotowując je do licznych zmian. Chcemy, żeby młodzi ludzie opuszczali szkoły wyposażeni 
w umiejętności, które czynią ich gotowymi do współpracy i działania na rzecz wspólnego dobra – tłumaczy Agata Stafiej-Bartosik, prezes Ashoki w Polsce. To ważne choćby dlatego, że szkoły wyższe, które uzyskały ten status, jak na przykład Northampton University w Wielkiej Brytanii, 
cieszą się poziomem zatrudnienia absolwentów na poziomie 96%.

W Fundacji BGK zależy nam na tym, by szkoła kształtowała przyszłych pracowników, przedsiębiorców i obywateli świadomych swojej siły i wpływu. Szkoła powinna być miejscem, które pokazuje, że system (podstawa programowa) tworzy pewne ramy, ale w tym ramach jest ogromna przestrzeń. Miejscem, które tworzą (a nie tylko w nim są) uczniowie, nauczyciele, kadra pomocnicza, rodzice, lokalni przedsiębiorcy. Zależy nam na tym, by młodzież nauczyła się analizować, porównywać, patrzeć krytycznie na otoczenie i nie bała wyrażać się swoich opinii. Dzieci powinny poczuć, że innym ludziom warto ufać i na tym zaufaniu powinny budować swoją wspólnotę  – mówi Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK.

Większość innowacji uruchamianych w Szkołach z mocą zmieniania świata zbudowana jest na tym, 
co już jest: na relacjach, pasji i zaangażowaniu nauczycieli, partnerstwach z lokalnymi instytucjami, wizji, która jednoczy wszystkich. Moc zmieniania świata u nas w szkole jest we wszystkich. Nie tylko w uczniach czy nauczycielach. Ważne jest to, że jesteśmy zespołem, my, nauczyciele i rodzice – mówi Oliwia Janicka, uczennica Gimnazjum nr 1 w Gdyni, jednej ze Szkół z mocą zmieniania świata.

EDUcamp plakatUczestnictwo w programie będzie dla szkół wyróżnieniem za ich za wyjątkową działalność. Zostaną także zachęcone do dzielenia się swoim dobrym przykładem i do inspirowania nauczycieli 
i dyrektorów z innych placówek podczas różnych spotkań – pierwsze z nich – EDUcamp z mocą zmieniania świata odbędzie się 31 marca w Warszawie. EDUcamp z mocą zmieniania świata to konferencja w formacie, który inspiruje i pozwala znaleźć praktyczne rozwiązania, które pomogą wprowadzić zmianę do szkoły. Zmianę, której celem jest przygotowanie uczniów do wyzwań, które przyniesie przyszłość wyposażając młodych ludzi w umiejętności społeczne takie jak empatia, uważność, kreatywność, praca w grupie, przywództwo i gotowość do wprowadzania zmian.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji na http://www.szkolyzmoca.edu.pl.

c

c

 


ASHOKA Innowatorzy dla Dobra Publicznego

Ashoka jest międzynarodową organizacją pozarządową, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych. Staramy się budować ekosystem, dzięki któremu działalność tych wybitnych osób zyskuje większy impakt i generuje prawdziwą zmianę społeczną.
Osoby wybrane przez Ashokę systemowo, twórczo i mierzalnie zmieniają rzeczywistość. Działamy w 87 krajach. Do tej pory 3000 członków Ashoki na całym świecie przyczyniło się do zmniejszenia biedy, poprawy edukacji, sprawiedliwego dostępu do edukacji, do opieki zdrowotnej, większej przejrzystości władz publicznych, czy lepszej integracji społeczeństw. W Polsce nasza sieć liczy ponad 70 osób.

FUNDACJA BGK
Misją Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego jest tworzenie przyjaznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy Na dobry początek! i program wolontariatu pracowniczego Wolontariat jest super!. Jest partnerem programów Szkoły z mocą zmieniania świata i Stypendia Pomostowe oraz programów edukacji obywatelskiej: Młody Obywatel i Mała ojczyzna – wspólna sprawa.

6 wyjątkowych polskich szkół (z mocą zmieniania świata)
5 (100%) 6 głosów

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *