24 miliony na książki do bibliotek szkolnych

20 milionów na zakup książek do bibliotek w szkołach podstawowych przeznaczy Ministerstwo Edukacji Narodowej, kolejne 4 miliony mają dołożyć samorządy. Rada Ministrów przyjęła już opracowany przez MEN program „Książki naszych marzeń”, a dotacje mają trafić do szkół jeszcze w tym roku.

Pieniądze przeznaczone są dla szkół podstawowych – publicznych, niepublicznych i artystycznych. Warunkiem uzyskania dotacji jest wkład własny szkoły w wysokości 20% wnioskowanej kwoty. Małe szkoły dostaną mniej, duże – więcej. A dokładnie maksymalne kwoty dotacji wyglądają tak:

4990179962_e8b59a2947_o

  • 1000 zł dla szkół liczących do 70 uczniów;
  • 1 300 zł dla szkół liczących od 71 do 170 uczniów;
  • 2 170 zł dla szkół liczących więcej niż 170 uczniów.

Ideą programu jest rozbudzanie wśród juniorów autentycznego zainteresowania literaturą i chęci sięgania po książki. Dlatego za otrzymane pieniądze szkoły mają zakupić książki, które nie są podręcznikami, a w wyborze tytułów mają uczestniczyć sami zainteresowani, czyli dzieci. To właściwa ścieżka – amerykańskie badania czytelnictwa wykazały, że dzieci chcą czytać i lubią czytać, a najbardziej książki, które same wybierają.

Na początku tego roku MEN opublikował wyniki plebiscytu „Wybierzmy wspólnie lektury najmłodszym uczniom”. Być może staną się one inspiracją do zakupów bibliotecznych.

Ministerstwo oczekuje, że szkoły nawiążą współpracę z bibliotekami publicznymi, aby ich księgozbiory wzajemnie się uzupełniały oraz że będą wspólnie organizować wydarzenia promujące czytelnictwo.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu – czytamy w komunikacie MEN.

Program określa dodatkowe działania, jakie szkoły mają podjąć, by dzieci chętniej sięgały po książki. Dzieci powinny być zachęcane do wypożyczania książek na czas ferii i wakacji, biblioteki szkolne mają organizować wydarzenia promujące czytelnictwo wśród uczniów oraz uwzględnić temat „dlaczego czytanie jest ważne dla dzieci” w spotkaniach z rodzicami.

Czas na składanie wniosków o dotacje dyrektorzy szkół mają do 24 czerwca – wniosek dyrektor szkoły składa do organu prowadzących szkołę, potem – do 8 lipca – organ prowadzący składa wniosek do wojewody. Dalszy harmonogram wygląda tak, że jeszcze przed początkiem nowego roku szkolnego pieniądze powinny trafić do szkół.

c

tekst: Elżbieta Manthey

źródło: men.gov.pl

foto: Amanda Tipton, MissMessie

24 miliony na książki do bibliotek szkolnych
Możesz ocenić ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *