200 lat Ossolineum – program dla dzieci i dorosłych oraz wystawa jubileuszowa

W 2017 roku mija 200 lat od założenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, który powstał we Lwowie w 1817 r. z inicjatywy Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.

Przypadający w tym roku jubileusz Ossolineum stanowi okazję, by przybliżyć 200 lat historii zakładu, ściśle połączonej z historią Polski i dziejami narodu polskiego. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się 5 czerwca otwarciem wystawy jubileuszowej „200 lat Ossolineum. 1817-2017”. Wystawie towarzyszy bogata oferta edukacyjna dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin.

Wystawa jubileuszowa zatytułowana „200 lat Ossolineum 1817–2017” prezentuje burzliwe dzieje Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opowiada historię Ossolineum we Lwowie oraz przypomina powojenne wydarzenia z historii zakładu. Prezentuje dziesiątki ossolińskich pamiątek – druków, dokumentów, grafik i fotografii, obrazujących dzieje i życie codzienne Zakładu od czasów J.M. Ossolińskiego aż po dzień dzisiejszy. Opiera się przede wszystkim o niezwykle bogate zbiory zakładu, ale jest też okazją do zobaczenia pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej niektórych cennych obiektów dawnego lwowskiego Muzeum Lubomirskich – głównie dawnej broni oraz zabytków archeologicznych. Muzealia te udostępnione zostały przez Lwowskie Muzeum Historyczne, Narodową Naukową Bibliotekę Ukrainy im. W. Stefanyka oraz lwowskie Muzeum Historii Religii.

200-lecie Zakładu Narodowego i wystawa jubileuszowa są okazją do zaprezentowania wielu unikalnych obiektów, które pokazywane będą na ekspozycji. Przede wszystkim rękopisów oraz starodruków, w tym inkunabułów. Będzie można zobaczyć m.in. rękopisy Juliusza Słowackiego, Aleksandra Fredry, Jana Kasprowicza, Witkacego, Czesława Miłosza czy Tadeusza Różewicza. Wśród druków niezwykle rzadko pokazywane oryginalne wydanie dzieła Mikołaja Kopernika z 1543 r., Statuty Jana Łaskiego z 1506 r., Treny Jana Kochanowskiego z 1583 r., poświęcone astronomii prace Jana Heweliusza z 1668 r. czy dzieło Giordana Bruna z 1591 r. Prezentowane będą także druki XIX–XXI w., a wśród nich liczne publikacje Wydawnictwa Ossolineum. Obok nich na ekspozycji pokazane zostaną liczne cenne obiekty muzealne – medale, monety i odznaczenia, a także obrazy wybitnych polskich malarzy z dziełami Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Wojciecha Kossaka na czele, grafiki oraz niezwykle cenny zbiór miniatur z XVIII i XIX w. Swoje miejsce w ramach ekspozycji mają także ossolińscy darczyńcy i ich bezcenne dary, które od początku istnienia zakładu zasilały jego zbiory.

PROGRAM EDUKACYJNY TOWARZYSZĄCY WYSTAWIE JUBILEUSZOWEJ:

1.07.2017, godz. 12.00

Między nami, kolekcjonerami

Warsztaty dla rodzin z kartą zadań i zagadek

Jedni zbierają patyki i kamienie, inni znaczki, kapsle czy naklejki. Ale co zrobić ze swoją bogatą kolekcją, gdy kończy się miejsce w szufladach, albo dorośli nazywają ją „bałaganem”? Podczas spotkania będzie można się dowiedzieć, jak w sposób fachowy uporządkować swoje zbiory. Oprócz tego uczestnicy przemierzą 
z kartą zadań i zagadek fragment ossolińskiej wystawy jubileuszowej, żeby poznać kolekcjonerów; 
J.M. Ossolińskiego oraz H. Lubomirskiego, których bogate zbiory książek, monet, rysunków i obrazów dały początek dzisiejszemu Ossolineum. Zachęcamy do przyniesienia małej części swoich zbiorów! Będzie można je wykorzystać podczas warsztatów biblioteczno-muzealnych.
Czas trwania: 2 h
Prowadzenie: Aldona Mikucka – Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów, Ossolineum
Zapraszamy: rodziny z dziećmi w wieku 7–12 lat
Obowiązuje rezerwacja: 71 335 64 83 / edukacja@ossolineum.pl

22.07.2017, godz. 16.00

Osso moje Osso

Projekcja filmu i spotkanie z reżyserem Janem Strękowskim.

Jan Strękowski reżyser dokumentalnego filmu Osso moje Osso, poświęconemu historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich jest absolwentem polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat 70 był związany z opozycją. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników, w latach 80 działał w Solidarności jako dziennikarz i redaktor. Związany z Polską Kroniką Filmową. Opublikował szereg książek, jest autorem słuchowisk radiowych, scenariuszy (m.in. do stu pierwszych odcinków serialu Złotopolscy) i filmów dokumentalnych.

5.08.2017 godz. 12.00

Dama z różami, mężczyzna w mundurze

Warsztaty rysunkowe dla rodzin inspirowane ossolińską kolekcją portretów.

Dawne portrety, czy to namalowane czy odbite na starych medalach, pozwalają wyobrazić sobie jak ludzie wyglądali w przeszłości. Dzięki nim można sprawdzić jakie przybierali pozy i robili miny, żeby zaprezentować się z najlepszej strony. Spotkanie rozpocznie się od odnalezienia na wystawie kilku dawnych portretów i ich uważnego obejrzenia. Następnie,
po krótkim szkoleniu rysunkowym, dzieci wraz z rodzicami zmierzą się z zadaniem rodzinnego portretowania, czyli rysowania „z modela”.
Czas trwania: 2,5 h
Prowadzenie: Marta Wolańska – artysta plastyk,
Aldona Mikucka – Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów, Ossolineum
Zapraszamy: rodziny z dziećmi w wieku 9–12 lat
Obowiązuje rezerwacja: 71 335 64 83 / edukacja@ossolineum.pl

19.08.2017

OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE

godz. 12.00

Chodzi mi o tę bibliotekę jako o córkę jedynaczkę na wydaniu…

Dzieje Ossolineum we Lwowie 1817-1946.

W czasie oprowadzania kuratorskiego przybliżona zostanie historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich od czasów jego Fundatora Józefa Maksymiliana Ossolińskiego do czasów II wojny światowej. Przedstawiona zostanie historia podziału i parcelacji zbiorów, oraz przewiezienia części zbiorów do Wrocławia jako tzw. „daru narodu ukraińskiego”.
Prowadzenie: dr Marta Pękalska – Kurator Wystawy Jubileuszowej, Dział Informacji Naukowej, Ossolineum;
dr Łukasz Koniarek – Kurator Wystawy Jubileuszowej, Dział Numizmatyczny Muzeum Książąt Lubomirskich, Ossolineum

godz. 16.00

Witał Wrocław owe księgi, skarby naszej polskiej mowy…

Dzieje Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 1946-2017.

W czasie spotkania z kuratorami wystawy przedstawiona zostanie historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich od przewiezienia części zbiorów do Wrocławia, poprzez czasy włączenia Ossolineum do Polskiej Akademii Nauk, restytucję fundacji w latach 90. aż po dzień dzisiejszy.
Prowadzenie: dr Marta Pękalska – Kurator Wystawy Jubileuszowej, Dział Informacji Naukowej, Ossolineum;
dr Łukasz Koniarek – Kurator Wystawy Jubileuszowej, Dział Numizmatyczny Muzeum Książąt Lubomirskich, Ossolineum

2.09.2017

NARODOWE CZYTANIE, CZYLI WESELE NA OSSOLIŃSKIM DZIEDZIŃCU

Ossolineum we współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału 
w Weselu na Dziedzińcu. Fragmenty utworu Stanisława Wyspiańskiego czytane będą przez wrocławskich aktorów, którym towarzyszyć będzie improwizowana muzyka na żywo. W towarzystwie pracowników Działu Edukacji i Prezentacji Zbiorów Ossolineum będzie można obejrzeć przygotowany specjalnie na tę okazję pokaz zbiorów związanych z Weselem Stanisława Wyspiańskiego (książki, grafiki i pocztówki) oraz zobaczyć na wystawie jubileuszowej scenariusz Andrzeja Wajdy do ekranizacji Wesela i posłuchać komentarza na temat daru reżysera.

g. 12.00 – Na dziedzińcu dziś Wesele!

Fragmenty Wesela Stanisława Wyspiańskiego prezentowane przez wrocławskich aktorów
z towarzyszeniem muzyki na żywo.
Miejsce spotkania weselników: Dziedziniec Ossolineum

g. 12.30 – Cóż to było za Wesele!

Prezentacja książek, grafik i pocztówek z związanych z utworem.
Miejsce spotkania weselników: Refektarz

g. 13.00 – Na dziedzińcu dziś Wesele!

Fragmenty utworu prezentowane przez wrocławskich aktorów z towarzyszeniem muzyki na żywo.

g. 13.30 – Film z Wesela

Prezentacja scenariusza Andrzeja Wajdy do ekranizacji Wesela na wystawie jubileuszowej
Miejsce spotkania weselników: Sala Pod Kopułą (I piętro).

16.09.2017 EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu. Zapraszamy do udziału w spotkaniach towarzyszących wystawie jubileuszowej, które będą opowiadać o historii i tradycjach Ossolineum, zajmującego trwałe miejsce w polskim krajobrazie kulturowym.

godz. 12.00 – Zapamiętane, zapomniane… Jubileuszowa odsłona wystaw ossolińskich ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego

Oprowadzanie po wystawie plenerowej.

W barokowym ogrodzie przy ulicy Szewskiej eksponowana jest wystawa planszowa prezentująca różnorodne materiały wydane przy okazji prawie 300 wystaw zorganizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, w latach 1947-2016. W czasie oprowadzania omówione zostaną najciekawsze plakaty i afisze, zdjęcia, zaproszenia, ulotki, będące świadectwem bogatej historii Ossolineum. Będzie to również dobra okazja żeby przypomnieć sobie prezentowane, na przestrzeni 70 lat, wystawy ossolińskie.
Prowadzący: dr Małgorzata Skotnicka-Palka, Dział Dokumentów Życia Społecznego, Ossolineum

godz. 16.00 – Lwowskie tradycje wrocławskiego Ossolineum

Wykład

W czasie wykładu zostanie omówione znaczenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w życiu kulturalnym i naukowym Lwowa oraz główne kierunki jego działalności do 1945 roku. Przedmiotem wykładu będzie także powojenna rola humanistycznego środowiska naukowego i pracowników wywodzących się ze Lwowa w podtrzymywaniu tradycji we Wrocławiu, w kontekście nieprzychylnego stanowiska władz komunistycznych wobec tradycji „kresowych”. Na koniec przybliżona zostanie obecność Ossolineum we współczesnym Lwowie i wielostronna współpraca Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z Lwowską Naukową Biblioteką im. Stefanyka.
Prowadzenie: prof. Maciej Matwijów, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski

23.09.2017 DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI

godz. 12.00 – Typografia niekonwencjonalna

W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki zapraszamy rodziny do udziału w warsztatach graficznych, na których wspólnie wykonany zostanie przestrzenny napis: 200 lat Ossolineum. Dzieci wraz z rodzicami będą projektować „krój” liter, następnie wykonają je z różnych niekonwencjonalnych elementów i na koniec pomalują złotą farbą. Oprócz działań plastycznych będzie można, oglądając prezentowane na wystawie jubileuszowej książki, dowiedzieć się nieco o sztuce projektowania liter i tworzenia książek pod względem ich graficznego wyglądu.
czas trwania: 2,5 h
Prowadzenie: Zofia Jaros – grafik, artysta plastyk
Zapraszamy: rodziny z dziećmi w wieku 9–12 lat
Obowiązuje rezerwacja: 71 335 64 83 / edukacja@ossolineum.pl

Więcej informacji na stronie ossolineum.pl

mat.prasowe i zdjęcia – Ossolineum

200 lat Ossolineum – program dla dzieci i dorosłych oraz wystawa jubileuszowa
Możesz ocenić ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *